Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2017

 
Banner Ngày Khí tượng thế giới năm 2017

Từ năm 1961 đến nay, Tổ chức Khí tượng thế giới chọn ngày 23 tháng 3 hàng năm để kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới. Đây là ngày có hiệu lực của Bản Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới vào năm 1950 và là dịp để tôn vinh những đóng góp của các Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong việc theo dõi thời tiết, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ đề "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017 được Tổ chức Khí tượng thế giới lựa chọn là "Hiểu biết về mây". Chủ đề này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và đồng thời qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Để kỷ niệm "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình mitting kỷ niệm và các hoạt động tuyên truyền tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 3 năm 2017. Tại Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên tổ chức mitting  kỷ niệm và các hoạt động hưởng ứng "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017 tại quãng trường thị xã Hà Tiên vào ngày 22 tháng 3 năm 2017.

Hạnh Phúc

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.