Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
 

Ưu tiên các nghiên cứu cấp bách về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020

 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chiều ngày 10/7, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe Vụ Khoa học công nghệ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 của Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai thực hiện 01 Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia là "Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020" và 08 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Theo ông Nguyễn Đắc Đồng, trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học trước đây, đồng thời tiếp thu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới trong khu vực và trên thế giới, các sản phẩm đề tài có khả năng áp dụng vào thực tiễn, đặc biệt đã đưa ra được nhiều cơ sở khoa học để phục vụ thiết thực cho công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ,…; góp phần đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Bộ; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong, ngoài Bộ và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ…

Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo tại cuộc họp

Để công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, trong năm 2018, Bộ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản, công tác dự báo, cảnh báo thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ… đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra. Đặc biệt, đối với Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ chủ trì, năm 2018, Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài từ năm 2016 và nghiên cứu một số vấn đề ưu tiên cần thực hiện ngay trong năm 2018 như nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến trong đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển và khoáng sản ẩn sâu phần đất liền; cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và từng khu vực; căn cứ để lập quy hoạch phát triển và phần phối sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành và địa phương…

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ chủ động, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, làm tiền đề lập kế hoạch cho năm 2018. Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý các cần tập trung nghiên cứu, bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai các đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020", đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Bộ, Thứ trưởng nhấn mạnh tới việc tiếp tục cần đổi mới cơ chế thực hiện nhằm lựa chọn được những nhóm nghiên cứu mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cũng như nâng cao trình độ, tiềm lực của các đơn vị nghiên cứu trong Bộ.

Nguồn: monre.gov.vn

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.