Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Các thông tin khác
 

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
Tân Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành. Ảnh: Việt Hùng

Ngày 12/4/2018, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã Quyết định 399/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Công Thành, sinh ngày 12/4/1965;

Quê quán: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Kỹ sư Khí tượng, Thạc sĩ Khí tượng, hiện hưởng lương ngạch Chuyên viên cao cấp; Cao cấp lý luận chính trị; đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ D, tiếng Anh trình độ C, tiếng Nhật trình độ B, quốc phòng và an ninh đối tượng 1; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20/3/1998.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Công Thành như sau:

- Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 02 năm 1992: Chuyên viên Phòng Nghiên cứu, Cục dự báo Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn.

- Từ tháng 3 năm 1992 đến tháng 3 năm 1994: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản.

- Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 2001: Dự báo viên (4/1994-4/1996), được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiên cứu (5/1996-12/1998), Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn (01/1999-3/2001).

- Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 5 năm 2006: Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (4/2001-12/2002); Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (01/2003-05/2006).

- Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008: Phó Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 8 năm 2013: Phó Cục trưởng (5/2008-7/2008), Quyền Cục trưởng (8/2008-8/2009), Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (9/2009-8/2013).

- Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2015: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Từ tháng 8 năm 2015 đến ngày 08 tháng 3 năm 2018: Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban (8/2015 – 6/2017), Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ (từ 7/2017); Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 4 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Từ ngày 12 tháng 4 năm 2018: được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: monre.gov.vn

 
Truyền thông TN&MT