Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Lãnh đạo Sở
 

 

1/ Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở:    Nguyễn Xuân Lộc

 

Hình Giám đốc

 

2/ Phó Giám đốc thường trực:    Võ Thị Vân

Hình Phó Giám đốc Vân

 

3/ Phó Giám đốc:    Phùng Quốc Bình

Hình Phó Giám đốc Bình

 

4/ Phó Giám đốc:    Đoàn Hữu Thắng

Hình Phó Giám đốc Thắng
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.