Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Danh mục dự án cải tạo phục hồi môi trường
 

STT

Tên dự án

Đơn vị thực hiện

Địa chỉ

Số Quyết định phê duyệt

Ngày ký Quyết định

1

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

Công ty TNHH Hải Vân

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

4117/QĐ-UBND tỉnh

26/12/2008

2

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

Công ty cổ phần Quốc Đảo

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

3970/QĐ-UBND tỉnh

10/12/2008

3

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

Công ty cổ phần ĐTXD hạ tầng & PT du lịch Phú Quốc

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

140/QĐ-UBND tỉnh

16/01/2009

4

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

Công ty Cổ phần Quốc Hưng

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

319/QĐ-UBND tỉnh

23/02/2009

5

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

Công ty TNHH Ngôi Sao

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

1757/QĐ-UBND tỉnh

07/8/2009

6

Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ cát san lấp Đồng Cây Sao

công ty TTHH Hoàng Thịnh

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

2055/QĐ-UBND tỉnh

28/8/2009

7

Dự án cải tạo phục hồi môi trường khai thác cát cửa sông Cửa Cạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh

tại ấp Lê Bát xã Cửa Cạn huyện Phú Quốc

740/QĐ-UBND tỉnh

05/4/2010

8

Dự án ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác đá Granit

Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

tại mỏ đá Hòn Sóc xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

655/QĐ-UBND tỉnh

11/02/2009

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.