Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐẤT ĐAI
 

STT

Bản đồ

Năm thực hiện

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

Số lượng

1

Bản đồ thực trạng chất lượng đất đến năm 2011 vùng ĐBSCL

2012

Giấy/Số

1/250.000

VN2000

01

2

Bản đồ dự báo thoái hóa đến năm 2020 vùng ĐBSCL

2012

Giấy/Số

1/250.000

VN2000

01

3

Bản đồ thực trạng thoái hóa đất năm 2011 vùng ĐBSCL

2012

Giấy/Số

1/250.000

VN2000

01

4

Bản vẽ quy hoạch dự án khu lấn biển tỉnh Kiên Giang

1999

Số

1/2.000

VN2000

06

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.