Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
 

Số TT

Đơn vị hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ (Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

Loại file

Số lượng

(mảnh)

Ghi chú

1

Tx. Hà Tiên

1990

Số

1/5.000

HN72

.jpg

21

ảnh scan

2

Hòn Đất

1990

Số

1/5.000

HN72

.jpg

13

ảnh scan

3

Phú Quốc

2003

Số

1/25.000

VN2000

.dgn

09

 

2006

Số

1/2.000, 1/5.000

VN2000

.dgn

237

 

4

Tp. Rạch Giá

2011

Số

1/2.000

VN2000

.dgn

110

 

5

Tx Hà Tiên

2011

Số

1/2.000

VN2000

.dgn

93

 

6

Tỉnh Kiên Giang

2011

Số

1/5.000

VN2000

.dgn

550

Mật

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.