Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO
 

Số TT

Đơn vị hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ (Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

Loại file

01

Tp. Rạch Giá

2011

Số

1/2.000; 1/50.000

VN2000

.dgn; .shp

 

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.