Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH
 

Số TT

Đơn vị hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ (Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

Loại file

01

Tỉnh Kiên Giang

2011

Số

1/5.000

VN2000

.gdb

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.