Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (3)
 

IX

Nông trường – Lâm trường

 

54

 

 

 

 

1

Lâm trường Hà Tiên

18

 

Giấy

 

 

2

Nông trường Bình Sơn 1

06

 

Giấy

 

 

3

Nông trường Bộ Đội

01

 

Giấy

 

 

4

Nông trường Hà Tiên

08

 

Giấy

 

 

5

Nông trường Kiên Lương

03

 

Giấy

 

 

6

Nông trường Thanh niên

05

 

Giấy

 

 

7

Nông trường Vĩnh Điều A

03

 

Giấy

 

 

8

Nông trường Vĩnh Điều B

04

 

Giấy

 

 

9

UBND huyện Hà Tiên

04

 

Giấy

 

 

10

Xi măng Hà Tiên

02

 

Giấy

 

 

E

Huyện Hòn Đất

 

 

 

 

 

I

xã Bình Giang

13

 

 

 

 

1

ấp Giồng Kè

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Kinh Chín

06

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Kinh Tư

02

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Ranh Hạt

04

 

Giấy

1/5.000

 

II

xã Bình Sơn

74

 

 

 

 

1

Ban Kinh tế Mới

08

 

Giấy

1/5.000

 

2

Lâm trường Hòn Đất

18

 

Giấy

1/5.000

 

3

Nông trường 85B

04

 

Giấy

1/5.000

 

4

Nông trường Bình Sơn 2

06

 

Giấy

1/5.000

 

5

Nông trường Bình Sơn 3

11

 

Giấy

1/5.000

 

6

Nông trường Kiên Bình

16

 

Giấy

1/5.000

 

7

Nông trường Mỹ Lâm

10

 

Giấy

1/5.000

 

8

Trại giống cây lương thực

01

 

Giấy

1/5.000

 

III

xã Hà Sơn

23

 

 

 

 

1

ấp sơn An

08

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Sơn Bình

03

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Sơn Hòa

02

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Sơn Nam

04

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Sơn Thái

04

 

Giấy

1/5.000

 

6

xã Hà Sơn

02

 

Giấy

1/5.000

 

IV

xã Hải Sơn

15

 

 

 

 

1

ấp Bãi Tre

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Bến Đá

02

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Cầu Ván

01

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Hòn Me

02

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Hòn Sóc

02

 

Giấy

1/5.000

 

6

ấp Huỳnh Sơn

06

 

Giấy

1/5.000

 

7

ấp Vạn Thanh

01

 

Giấy

1/5.000

 

V

xã Mỹ Lâm

33

 

 

 

 

1

ấp 1

07

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

02

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

06

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

14

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp 5

04

 

Giấy

1/5.000

 

VI

xã Mỹ Phước

02

 

 

 

 

1

ấp Phước Trung

02

 

Giấy

1/5.000

 

VII

xã Nam Thái Sơn

16

 

 

 

 

1

ấp 1

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

04

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

04

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

04

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp 5

03

 

Giấy

1/5.000

 

VIII

xã Thổ Sơn

05

 

 

 

 

1

ấp Cây Me

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Chòm Sao

01

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Lình Huỳnh

01

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Sơn Nam

01

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Tri Tôn

01

 

Giấy

1/5.000

 

IX

xã Sóc Sơn

32

 

 

 

 

1

ấp 5

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Giàn Gừa Biển

10

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Giàn Gừa Lộ

03

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Mỹ Hưng

10

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Tà Lúa

03

 

Giấy

1/5.000

 

6

ấp Thị Tứ

03

 

Giấy

1/5.000

 

7

ấp Vàm Răng

02

 

Giấy

1/5.000

 

F

Huyện Gò Quao

 

 

 

 

 

I

xã Định An

12

 

 

 

 

1

ấp An Bình

03

1992

Giấy

1/5.000

 

2

ấp An Hòa

02

1992

Giấy

1/5.000

 

3

ấp An Lợi

02

1992

Giấy

1/5.000

 

4

ấp An Phú

02

1992

Giấy

1/5.000

 

5

ấp An Trung

03

1992

Giấy

1/5.000

 

II

xã Định Hòa

27

 

 

 

 

1

ấp Hòa Hiếu

06

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Hòa Hớn

04

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Hòa Mỹ

06

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Hòa Thạnh

07

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Hòa Út

03

 

Giấy

1/5.000

 

6

xã Định Hòa

01

 

Giấy

1/5.000

 

III

Thị trấn Gò Quao

03

 

 

 

 

1

ấp Phước Hưng

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Phước Thới

01

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Phước Trung

01

 

Giấy

1/5.000

 

IV

xã Thới Quản

16

 

 

 

 

1

ấp Hòa Bình

04

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Khương Bình

04

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Thu Đông

04

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Trung Đông

02

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Xuân Bình

02

 

Giấy

1/5.000

 

V

xã Thủy Liễu

21

 

 

 

 

1

ấp Châu Thành

03

1983

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Hiệp An

06

1983

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Hòa An

03

1983

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Phước An

03

1983

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Thạnh Hòa

06

1983

Giấy

1/5.000

 

VI

xã Vĩnh Hiệp Hòa

05

 

 

 

 

1

ấp 1

01

1983

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

02

1983

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

01

1983

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

01

1983

Giấy

1/5.000

 

VII

xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

11

 

 

 

 

1

ấp 1

01

1993

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

01

1993

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

02

1993

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

02

1993

Giấy

1/5.000

 

5

ấp 5

02

1993

Giấy

1/5.000

 

6

ấp 6

02

1993

Giấy

1/5.000

 

7

ấp 7

01

1993

Giấy

1/5.000

 

VIII

xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

08

 

 

 

 

1

ấp 1

02

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

01

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

01

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

01

 

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Vĩnh Hòa 1

01

 

Giấy

1/5.000

 

6

ấp Vĩnh Hòa 2

01

 

Giấy

1/5.000

 

7

ấp Vĩnh Hòa 3

01

 

Giấy

1/5.000

 

IX

xã Vĩnh Hòa Thạnh

07

 

 

 

 

1

ấp 1

01

 

Giấy

1/5.000

 

2

ấp 2

02

 

Giấy

1/5.000

 

3

ấp 3

02

 

Giấy

1/5.000

 

4

ấp 4

02

 

Giấy

1/5.000

 

X

xã Vĩnh Phước

38

 

 

 

 

1

ấp An Phú

02

1982

Giấy

1/5.000

 

2

ấp Phước An

04

1982

Giấy

1/5.000

 

3

ấp Phước Bình

04

1982

Giấy

1/5.000

 

4

ấp Phước Hòa

04

1982

Giấy

1/5.000

 

5

ấp Phước Hưng

01

1982

Giấy

1/5.000

 

6

ấp Phước Lợi

05

1982

Giấy

1/5.000

 

7

ấp Phước Thành

03

1982

Giấy

1/5.000

 

8

ấp Phước Thọ

09

1982

Giấy

1/5.000

 

9

ấp Phước Thới

01

1982

Giấy

1/5.000

 

10

ấp Phước Trung

01

1982

Giấy

1/5.000

 

11

Nông trường Phước Minh

04

1982

Giấy

1/5.000

 

G

TP. Rạch Giá

08

 

 

 

 

1

Phường Vĩnh Thanh

04

 

Giấy

 

 

2

Phường Nguyễn Trung Trực

01

 

Giấy

 

 

3

Phường Vĩnh Hiệp

03

 

Giấy

 

 

H

Huyện Tân Hiệp

 

 

 

 

 

I

xã Tân Hiệp A

12

 

Giấy

 

 

1

ấp Kinh 2A

02

 

Giấy

 

 

2

ấp Kinh 2B

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Kinh 3A

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Kinh 4A

02

 

Giấy

 

 

5

ấp Kinh 4B

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Kinh 5A

02

 

Giấy

 

 

7

ấp Kinh 5B

01

 

Giấy

 

 

8

ấp Tân An

01

 

Giấy

 

 

9

HTX Tân Long

01

 

Giấy

 

 

II

xã Tân Hiệp B

19

 

 

 

 

1

ấp Tân An

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Tân Hà A

02

 

Giấy

 

 

3

ấp Tân Hà B

02

 

Giấy

 

 

4

ấp Tân Hòa

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Tân Hòa B

02

 

Giấy

 

 

6

ấp Tân Phát A

02

 

Giấy

 

 

7

ấp Tân Phát B

02

 

Giấy

 

 

8

ấp Tân Phú

01

 

Giấy

 

 

9

ấp Tân Phước

03

 

Giấy

 

 

10

HTX Tân Phát A

01

 

Giấy

 

 

11

HTX Tân Phát B

02

 

Giấy

 

 

III

xã Tân Hội

23

 

 

 

 

1

ấp Bình Thành

06

 

Giấy

 

 

2

ấp Phú Hội

04

 

Giấy

 

 

3

ấp Tân Lập

05

 

Giấy

 

 

4

ấp Tân Lộc

02

 

Giấy

 

 

5

ấp Tân Phú

06

 

Giấy

 

 

IV

xã Thạnh Đông B

11

 

 

 

 

1

ấp Đông Bình

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Đông Lộc

02

 

Giấy

 

 

3

ấp Đông Thái

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Đông Thạnh

02

 

Giấy

 

 

5

ấp Kinh 10A

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Kinh 10B

01

 

Giấy

 

 

7

ấp Kinh 9A

02

 

Giấy

 

 

8

ấp Kinh 9B

01

 

Giấy

 

 

K

Huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

I

Thị trấn Vĩnh Thuận

03

 

 

 

 

1

ấp Vĩnh Đông 1

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Vĩnh Đông 2

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Vĩnh Phước

01

 

Giấy

 

 

II

xã Bình Nam

10

 

 

 

 

1

ấp 1

01

 

Giấy

 

 

2

ấp 2

01

 

Giấy

 

 

3

ấp 3

01

 

Giấy

 

 

4

ấp 4

01

 

Giấy

 

 

5

ấp 5

01

 

Giấy

 

 

6

ấp 6

01

 

Giấy

 

 

7

ấp 7

01

 

Giấy

 

 

8

ấp 8

01

 

Giấy

 

 

9

ấp 9

01

 

Giấy

 

 

10

ấp 10

01

 

Giấy

 

 

III

xã Bình Thành

06

 

 

 

 

1

ấp Bình Hòa

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Bình Phong

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Phong Thành

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Quyết Tiến

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Tân Bình

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Tân Phong

01

 

Giấy

 

 

IV

xã Hòa Chánh

06

 

 

 

 

1

ấp Trung Dũng

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Trung Kiên

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Vĩnh Chánh

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Vĩnh Hiệp

02

 

Giấy

 

 

5

ấp Vĩnh Nghĩa

01

 

Giấy

 

 

V

xã Hòa Tiến

10

 

 

 

 

1

ấp Tiến Cường

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Tiến Hiếu

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Tiến Kiên

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Tiến Trung

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Vĩnh Đông

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Vĩnh Dương

01

 

Giấy

 

 

7

ấp Vĩnh Tây

01

 

Giấy

 

 

8

ấp Vĩnh Thành

01

 

Giấy

 

 

9

ấp Vĩnh Tiến

01

 

Giấy

 

 

10

ấp Vĩnh Vi

01

 

Giấy

 

 

VI

NT huyện Vĩnh Thuận

03

 

Giấy

 

 

VII

xã Phong Tây

05

 

 

 

 

1

ấp Đập Đá 1

02

 

Giấy

 

 

2

ấp Đập Đá 2

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Đập Đá Củ

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Vĩnh Tây 1

01

 

Giấy

 

 

VIII

xã Tân Thuận

05

 

 

 

 

1

ấp Chống Mỹ

02

 

Giấy

 

 

2

ấp Kinh 1

03

 

Giấy

 

 

IX

xã Thuận Bắc

09

 

 

 

 

1

ấp Chống Mỹ

02

 

Giấy

 

 

2

ấp Kinh 1

04

 

Giấy

 

 

3

ấp Kinh 2

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Lò Rèn

02

 

Giấy

 

 

X

xã Thuận Nam

06

 

 

 

 

1

ấp Kinh 11

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Kinh 3

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Kinh 9

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Kinh 14

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Kinh Bờ Xáng

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Vĩnh Trinh

01

 

Giấy

 

 

XI

xã Thuận Tây

06

 

 

 

 

1

ấp Kênh 3

02

 

Giấy

 

 

2

ấp Kênh 9

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Kênh 11

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Kênh 13

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Kênh 14

01

 

Giấy

 

 

XII

Thị trấn Vĩnh Thuận

03

 

 

 

 

1

ấp Vĩnh Đông 1

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Vĩnh Đông 2

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Vĩnh Phước

01

 

Giấy

 

 

XIII

xã Vĩnh Bình Bắc

09

 

 

 

 

1

ấp Đồng Tranh

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Nước Chảy A

02

 

Giấy

 

 

3

ấp Nước Chảy Bắc

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Nước Chảy Nam

01

 

Giấy

 

 

5

ấp Tân Bình

01

 

Giấy

 

 

6

ấp Xẻo Da

02

 

Giấy

 

 

7

Nông trường Ba Đình

01

 

Giấy

 

 

XIV

xã Vĩnh Hòa

04

 

 

 

 

1

ấp Vĩnh Hưng A

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Vĩnh Hưng B

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Vĩnh Thạnh A

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Vĩnh Thạnh B

01

 

Giấy

 

 

XV

xã Vĩnh Phong

02

 

 

 

 

1

ấp Ruộng Sạ

02

 

Giấy

 

 

XVI

xã Vĩnh Thuận

04

 

 

 

 

1

ấp Kinh 1

01

 

Giấy

 

 

2

ấp Kinh 2

01

 

Giấy

 

 

3

ấp Vĩnh Lộc 1

01

 

Giấy

 

 

4

ấp Vĩnh Lộc 2

01

 

Giấy

 

 

XVII

xã Vĩnh Tiến

02

 

Giấy

 

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.