Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai
 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

393

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Triều

1998

Đường Hòn  - TT. Hòn Đất – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

3581/QĐ-UB

394

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Biết

1998

Lình Quỳnh – xã Thổ Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2933/QĐ-UB

395

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Thâm

1998

Hòn Sóc - xã Thổ Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

3582/QĐ-UB

396

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chiêm Sở Am

1998

KP 4 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2325/QĐ-UB

397

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nghiêm Thị Đầm

1998

KP 1 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

333/QĐ-UB

398

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Hoàng Hiệp

1998

tổ 6 - KP 1 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

335/QĐ-UB

399

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Bữu Hoàng

1998

KP 1 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

400

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Huê với ông Nguyễn Hùng Tư

1998

KP 2 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

401

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Nhiên

1998

KP 2 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

3311/QĐ-UB

402

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Thiện

1998

KP 4 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

3310/QĐ-UB

403

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết

1998

Tổ 4-  KP 4 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

337/QĐ-UB

404

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Tư

1998

Tổ 17 -  KP 4 - TT. Dương Đông  huyện Phú Quốc – tỉnh KG

336/QĐ-UB

405

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Giang

1998

Xã Thổ Châu – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2920/QĐ-UB

406

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thuận

1998

Tân Thạnh – xã Tân Hiệp A – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

3036/QĐ-UB

407

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hường

1998

Tân An – xã Tân Hiệp B – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1689/QĐ-UB

408

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Ẩn

1998

Chí Thành – xã Tân Hội – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

3037/QĐ-UB

409

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Thu Hà

1998

Số 865 - Hà Hoàng Hổ - Mỹ Xuyên – huyện Long Xuyên – tỉnh An Giang

1685/QĐ-UB

410

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Hải

1998

Hòa Phú - xã Tân Hội – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1686/QĐ-UB

411

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hiền

1998

khu tập thể Bến xe khách  Cty ô tô KG

1683/QĐ-UB

412

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Chư

1998

Kinh 8A – xã Thạnh Đông A – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1687/QĐ-UB

413

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đém

1998

Kinh 9A – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

3032/QĐ-UB

414

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Phấn

1998

Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1684/QĐ-UB

415

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Quy

1998

Đông Bình - Thạnh Đông B - Tân Hiệp - KG

 

416

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đẹp

1998

Số 99 - tổ 8 - Khóm B - TT.vTân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

3035/QĐ-UB

417

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Ba

1998

Số 928 - Nguyễn Trung Trực – KP 2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2867/QĐ-UB

418

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Vương Thị Nguyệt

1998

Số 446/2 - Trần Khánh Dư - KP 4- P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2236/QĐ-UB

419

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xin với Huỳnh Văn Phải

1998

Số 150 - Trần Khánh Dư - P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3319/QĐ-UB

420

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xin với Huỳnh Kim Trung

1998

Số 150 - Trần Khánh Dư - P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3318/QĐ-UB

421

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Dậu

1998

Tổ 4 - Kp 4- P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1666/QĐ-UB

422

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Hận

1998

Số 137 - U Minh 10 - KP 2 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2239/QĐ-UB

423

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Liên

1998

Số 209/3 - tổ 6 - KP 5 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3048/QĐ-UB

424

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga

1998

KP 5 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3047/QĐ-UB

425

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nga và Bùi Thị Ca

1998

Số 260 - Cách Mạng Tháng 8 – KP 5 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3313/QĐ-UB

426

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phải

1998

Số 27/31 - KP1- P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

332/QĐ-UB

427

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Kêu

1998

Số 5/1 - Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1665/QĐ-UB

428

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lợi

1998

Số 14/123 - Dãy Ốc - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1664/QĐ-UB

429

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lượm

1998

Số 41 - KP.Thông Chủ - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2237/QĐ-UB

430

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cho

1998

Số 109 - KP 5 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3314/QĐ-UB

431

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Điệu

1998

Số 509/5 - KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3046/QĐ-UB

432

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Thanh Đương

1998

Số 370 - 17/15 - KP 4 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3315/QĐ-UB

433

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Kiền

1998

Số 47/4B - tổ8 - KP 4 - Nguyễn An Ninh - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1670/QĐ-UB

434

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lăng Văn Nhan và ông Bành Văn Buồl

1998

Số 52/2, 42 - Nguyễn Văn Cừ - KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2243/QĐ-UB

435

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nui

1998

Số 55 - Nguyễn Trung Trực - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3049/QĐ-UB

436

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hoàng Phượng

1998

KP 4 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1663/QĐ-UB

437

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Vân

1998

Số 44A - Cô Giang - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2060/QĐ-UB

438

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Việt

1998

Số 14/7 - Nguyễn Trung Trực – KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3045/QĐ-UB

439

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Châu Thị Đua

1998

Kp. Võ Thị Sáu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

299/QĐ-UB

440

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Mỹ Hoa

1998

Số 203 - Quang Trung – KP Rạch Giồng - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3312/QĐ-UB

441

Giải quyết đơn khiếu nại của ông  Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Thị Xén, Huỳnh Ứng Ký

1998

Số 174/22 - KP6 - An Hòa - RG và Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3316/QĐ-UB

442

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Sáu

1998

Số 240/23 - Quang Trung - Rạch Giồng - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2235/QĐ-UB

443

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Thành Thanh

1998

Số 26 - KP.Võ Thị Sáu – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2241/QĐ-UB

444

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Kim Thường

1998

Số 39 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh -  TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3052/QĐ-UB

445

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Ấn

1998

Số 98/5 - Nguyễn Hùng Sơn – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1581/QĐ-UB

446

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Hai

1998

Số 5F - Lê Lợi - KP1 - P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2238/QĐ-UB

447

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Loan và ông Nguyễn Văn Lý

1998

Số 22 - Hùng Vương – P. Vĩnh Thanh Vân và Số 2/29 - KP.Thông Chử - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2240/QĐ-UB

448

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm  Ngọc Thu

1998

Số 31 - Phan Văn Trị - P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

449

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Quận

1998

Phú Hòa – xã Phi Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1671/QĐ-UB

450

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Hữu Bình

1998

Vĩnh Lộc – xã Tân Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2031/QĐ-UB

451

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Cầm

1998

Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

3064/QĐ-UB

452

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Ngàn

1998

Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

3063/QĐ-UB

453

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Xệ

1998

Vĩnh Đông 2 - TT. Vĩnh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2037/QĐ-UB

454

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Kế

1998

Vĩnh Phước 2 – xã Vĩnh Bình Bắc – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2032/QĐ-UB

455

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Hùng Lâm

1998

Bình Minh – xã Vĩnh Bình Nam – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

3066/QĐ-UB

456

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Thành Tân

1998

Xẻo Gừa - Ninh Thạnh Lợi – huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu

2034/QĐ-UB

457

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tôn

1998

Cạnh Đền 1 – xã Vĩnh Phong – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2036/QĐ-UB

458

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Thanh Đồng

1998

Vĩnh Lộc - xã Vĩnh Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

3065/QĐ-UB

459

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Nhiên

1998

Kinh 14 - xã Vĩnh Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2033/QĐ-UB

460

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Tiến với bà Nguyễn Thị Thùa

1998

Kinh 13 - ấp 14 -  xã xã Vĩnh Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

 

461

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn A

1999

Sáu Đình – xã Nam Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

1160/QĐ-UB

462

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Huy Sơn

1999

Sáu Đình - xã Nam Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

1103/QĐ-UB

463

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Chuyện

1999

Bào Trâm – xã Nam Yên – huyện An Biên – tỉnh KG

1862/QĐ-UB

464

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thi Đẹt

1999

Bào Trâm - xã Nam Yên – huyện An Biên – tỉnh KG

1865/QĐ-UB

465

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Huyền

1999

Xẻo Kè – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

1102/QĐ-UB

466

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phải

1999

Xẻo Cạn Ngọn - xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

1566/QĐ-UB

467

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cần

1999

An Hưng – xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

201/QĐ-UB

468

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng

1999

An Hưng - xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

202/QĐ-UB

469

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Sử Văn Ngẫu

1999

Kinh Tư - xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

1788/QĐ-UB

470

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Đẹt

1999

Chín Chợ - xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

200/QĐ-UB

471

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mong

1999

Chín Xáng - xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

1787/QĐ-UB

472

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tân

1999

Chín Xáng - xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

 

472

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Thanh Thơm và ông Nguyễn Văn Tường

1999

Chín Xáng - xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

 

474

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Đen

1999

Số 10 Chợ - xã Đông Hưng - huyện An Minh – tỉnh KG

1784/QĐ-UB

475

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Phước Khá

1999

10 Chợ - xã Đông Hưng - huyện An Minh – tỉnh KG

196/QĐ-UB

476

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Bình Thông

1999

15-  xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

199/QĐ-UB

477

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thạn

1999

KV 1 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

197/QĐ-UB

478

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Phượng

1999

KV 1 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

417/QĐ-UB

479

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Âu Văn Trí

1999

KV 2 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

204/QĐ-UB

480

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Dữ và ông Trần Văn Bé

1999

9A - xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

27/QĐ-TTr

481

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chanh

1999

Xẻo Quao – xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

26/QĐ-TTr

482

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điểm

1999

Ngọc Hiển – xã Vân Khánh  - huyện An Minh – tỉnh KG

1785/QĐ-UB

483

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sáu

1999

Kim Quy A - xã Vân Khánh  - huyện An Minh – tỉnh KG

203/QĐ-UB

484

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Đêu

1999

Xà Xiêm – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

485

Giải quyết đơn khiếu nại của 6 hộ dân trong khu TĐC Cảng cá tắc cậu

1999

An Thới - xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

486

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Tấn Phước

1999

Tân  Bình – xã Giục Tượng - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1144/QĐ-UB

487

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Điều

1999

Minh Hưng – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1837/QĐ-UB

488

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc

1999

Hòa Thạnh - xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1835/QĐ-UB

489

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Huỳnh

1999

Hòa Thạnh - xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1835/QĐ-UB

490

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Kim Bông

1999

Hòa Bình – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1146/QĐ-UB

491

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Văn Đực

1999

Hòa Bình - xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1146/QĐ-UB

492

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Nữ

1999

Thanh Bình – xã Thạnh Lộc - huyện Châu Thành – tỉnh KG

732/QĐ-UB

493

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Lương Mỹ Anh

1999

Số 74 - QL61 – KP Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1834/QĐ-UB

494

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Đức

1999

KP.Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

731/QĐ-UB

495

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba

1999

Vĩnh Thành B – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1143/QĐ-UB

496

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị E

1999

Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

734/QĐ-UB

497

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hoàng

1999

Vĩnh Thành A - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1145/QĐ-UB

498

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Kim Phụng

1999

Vĩnh Thành B - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1153/QĐ-UB

499

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phó Àn

1999

Sở Tại – xã Bàn Tân Định – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1565/QĐ-UB

500

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phương

1999

Sở Tại - xã Bàn Tân Định – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1148/QĐ-UB

501

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Đấu

1999

Kinh Giữa – xã Hòa Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2055/QĐ-UB

502

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy

1999

Hòa Lợi – xã Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

412/QĐ-UB

503

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Cương

1999

Hòa An - xã Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

414/QĐ-UB

504

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chúc Quyên

1999

Liên đoàn lao động tỉnh KG

1150/QĐ-UB

505

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Suồl

1999

79/10 - Trịnh Hoài Đức – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

454/QĐ-UB

506

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hà

1999

Ngọc Thuận – xã Ngọc Chúc – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

389/QĐ-UB

507

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Cụ

1999

HTX Tân Bình – xã Thạnh Đông – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

508

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền

1999

Thạnh Xuân – xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1564/QĐ-UB

509

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huệ

1999

Thạnh Trung - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1151/QĐ-UB

510

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Thọ

1999

Thạnh An – xã Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1149/QĐ-UB

511

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hóa

1999

Số 24 khu nội ô - TT. Giồng Riềng -  huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

413/QĐ-UB

512

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thông

1999

Vĩnh Thành – xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

449/QĐ-UB

513

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Thủy

1999

04 – xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

11/QĐ-UB

514

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Chung

1999

Hòa Thanh – xã Định Hòa  - huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

515

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ông Kim Khên

1999

Ấp 4 – xã Long Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1121/QĐ-UB

516

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Ngoan

1999

Phước Hưng - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

410/QĐ-UB

517

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Phượng

1999

Phước Hưng - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

409/QĐ-UB

518

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Di

1999

Hòa Bình – xã Thới Quản - huyện Gò Quao – tỉnh KG

09/QĐ-TTr

519

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Đính

1999

Sơn Bình - xã Thới Quản - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1119/QĐ-UB

520

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dư Hiền Nốc

1999

Xuân Bình - xã Thới Quản - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1122/QĐ-UB

521

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Sa Rây

1999

Xuân Bình - xã Thới Quản - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1120/QĐ-UB

522

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Chiểu

1999

Thạnh Hòa – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

10/QĐ-TTr

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.