Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai
 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

523

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Nhang và bà Huỳnh Kim Hường

1999

Ấp 4 - xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1782/QĐ-UB

524

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Ben

1999

Ấp 1 – xã Vĩnh Hòa Hưng Nam - huyện Gò Quao – tỉnh KG

411/QĐ-UB

525

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngân

1999

Ấp 3 - xã Vĩnh Hòa Hưng Nam - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1781/QĐ-UB

526

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Út

1999

Ấp 4 - xã Vĩnh Hòa Hưng Nam - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1123/QĐ-UB

527

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Sang

1999

Phước Tân – xã Vĩnh Phước A - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1783/QĐ-UB

528

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Thị Ớt

1999

An Phú – xã Vĩnh Phước B huyện Gò Quao – tỉnh KG

08/QĐ-TTr

529

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bảy

1999

Số  11-Mậu Thân – P. Xuân Khánh - TP. Cần Thơ

1770/QĐ-UB

530

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhàn

1999

Ấp 1 – xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

531

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chau Nol

1999

Rạch Đùng - Bình An - TX. Hà Tiên - KG

2234/QĐ-UB

532

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Tâm

1999

Rạch Đùng - Bình An - TX. Hà Tiên - KG

697/QĐ-UB

533

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Giang Thị Lái

1999

Số 38 - KP 1 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

774/QĐ-UB

534

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thời

1999

Lò Bom - TT. Kiên Lương – huyện Kiên Lương – tỉnh KG

695/QĐ-UB

535

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Xuân

1999

Thái Hòa – xã Thuận Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

694/QĐ-UB

536

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Minh Liêu

1999

Tây Bình - Vĩnh Trạch – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang

696/QĐ-UB

537

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Kim Hoa

1999

Số 378 – P. Bình San  - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

775/QĐ-UB

538

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Nhỏ

1999

KP 3 – P. Pháo Đài - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

1940/QĐ-UB

539

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Biển

1999

Tám Ngàn – xã Bình Giang – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

703/QĐ-UB

540

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Thìn,Bùi Thị Nga,Ngô Thị Cơ

1999

Ranh Hạt - xã Bình Giang – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

541

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tắc

1999

Kênh 4 - xã Bình Giang – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

709/QĐ-UB

542

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Hai

1999

58/569 - Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1105/QĐ-UB

543

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Phú Hải

1999

Hiệp Lợi – xã Mỹ Hiệp Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1106/QĐ-UB

544

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Mười

1999

Ấp Thị Tứ - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1104/QĐ-UB

545

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Nới

1999

Hiệp Bình – xã Mỹ Hiệp Sơn -  huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1839/QĐ-UB

546

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Tăng

1999

KTT Sở NN – KP Quang Trung – P. Vĩnh Thanh – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1220/QĐ-UB

547

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Trình

1999

Hiệp Bình – xã Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

710/QĐ-UB

548

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Anh

1999

Tân Điền - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1836/QĐ-UB

549

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba

1999

Mỹ Hưng – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

704/QĐ-UB

550

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Dung

1999

Tràm Dưỡng - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

551

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Gái

1999

260 - Mạc Cửu - KP4 - P. Vĩnh Thanh – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

708/QĐ-UB

552

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Liễu

1999

Cần Thạnh - Cần Đăng – huyện Châu Thành – tỉnh An Giang

18/QĐ-TTr

553

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Quang(báo người lao động)

1999

Sơn Hòa – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

231/CV-UB

554

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Trường

1999

Sơn Nam - xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

714/QĐ-UB

555

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Phạm Thị Kim Oai

1999

Mỹ Thái - xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

713/QĐ-UB

556

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

1999

Mỹ Hòa – TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

715/QĐ-UB

557

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Mỹ

1999

Mỹ Thuận - TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

530/QĐ-UB

558

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Quý

1999

Mỹ Thuận - TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1217/QĐ-UB

559

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thâu với Nguyễn Thị Mỹ

1999

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

706/QĐ-UB

560

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thâu với Lê Thị Nhiều

1999

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1219/QĐ-UB

561

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Bi

1999

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1218/QĐ-UB

562

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Giàu

1999

Mương Kinh - xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

711/QĐ-UB

563

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

1999

Tà Lóc - xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

705/QĐ-UB

564

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Chờ

1999

ấp Đầu Voi - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1221/QĐ-UB

565

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hường

1999

Tri Tôn - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1841/QĐ-UB

566

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ẩn

1999

Hòn Sóc – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

712/QĐ-UB

567

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Dinh

1999

Lình Huỳnh – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1680/QĐ-UB

568

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thu

1999

KP 8 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1838/QĐ-UB

569

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hàng Minh Đo

1999

Bãi Nhà A – xã Lại Sơn – huyện Kiên Hải – tỉnh KG

1840/QĐ-UB

570

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tô Thị Di

1999

Ba Trại – xã Bình An – huyện Kiên Lương – tỉnh KG

1223/QĐ-UB

571

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sáu và ông Trần Văn Cặn

1999

Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2473/QĐ-UB

572

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Minh Tân

1999

Tổ 7 - Cống Tre - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

19/QĐ-UB

573

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mông Tuấn với ông Phạm Trường Lực

1999

Hòn Chông - Bình An - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

 

574

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Phát

1999

Ấp 4 – TT. An Thới – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

21/QĐ-TTr

575

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phong

1999

KP 1 – TT. An Thới – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

576

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Tỷ

1999

KP 1 - TT. An Thới – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1099/QĐ-UB

577

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Mẫu

2000

Búng Gội – xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

129/QĐ-TTr

578

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Hùng Dũng

1999

Suối Đá – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1111/QĐ-UB

579

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Ngọc Điệp

1999

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1112/QĐ-UB

580

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Công Sơn

1999

ấp Dương Tơ - xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

581

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

1999

KP 3 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1098/QĐ-UB

582

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Duyên

1999

Số 336 - Xóm 2 - KP 3 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

583

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Diện

1999

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

14/QĐ-TTr

584

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng

1999

KP 3 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

150/QĐ-TTr

585

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Bửu Lược

1999

KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1100/QĐ-UB

586

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Phụng

1999

Số 327 - KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

587

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Hùng Phi

1999

Tân Phú – xã Tân Hội – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

690/QĐ-UB

588

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hoàng Sâm

1999

Số 109/A - Bình Thành – xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

408/QĐ-UB

589

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Hoàng Sơn

1999

Tân Lộc - xã Tân Hội – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

15/QĐ-TTr

590

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thương

1999

Bình Thành - xã Tân Hội – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

591

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Kỳ Hỷ

1999

Tập đoàn 3 - Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

592

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Đại

1999

Đông Thọ - xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

691/QĐ-UB

593

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Điệt

1999

Đông Phước – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

693/QĐ-UB

594

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Du

1999

Số 173 - Đông Hưng - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

4071/QĐ-UB

595

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Hữu Đức

1999

Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1867/QĐ-UB

596

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Thức

1999

Phụng Thới - Thạnh Thắng - Thốt Nốt – TP. Cần Thơ

692/QĐ-UB

597

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Lễ

1999

Khóm Bình Khánh 5-Bình Đức – huyện Long Xuyên – tỉnh An Giang

689/QĐ-UB

598

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Lích

1999

11 - Đông Bình – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1795/QĐ-UB

599

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Bé

1999

Đông Thọ B – xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1866/QĐ-UB

600

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Liêm

1999

Số 21-Tố-khóm B - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

3033/QĐ-UB

601

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Ba

1999

Số 850 - Ngô Quyền - KP 2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1079/QĐ-UB

602

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Minh Chí

1999

Số 626 - Ngô Quyền - KP 1 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

405/QĐ-UB

603

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đức

1999

Số 23 - Tô Hiến Thành – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

772/QĐ-UB

604

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Văn Em

1999

Số 793/1 - Nguyễn Trung – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1109/QĐ-UB

605

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Giang

1999

Nguyễn Trung Trực - KP 1 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

771/QĐ-UB

606

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Liên

1999

Số 26 - Nguyễn Văn Trổi – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1559/QĐ-UB

607

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Liệt Võ Thị Nhãn,Võ T.Thúy Phượng

1999

Số 23 - Nguyễn Văn Trổi – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

608

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hoàng Minh

1999

Số 800 - KP 1 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2174/QĐ-UB

609

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Năm

1999

Số 03 - Lê Quý Đôn - KP 7 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1558/QĐ-UB

610

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngà

1999

Số 151 - Trần Khánh Dư – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

740/QĐ-UB

611

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhẫn

1999

Số 188-Lộ 30-Lê Hồng Phong- KP2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

612

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Tấn Phát

1999

Số 796 Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1108/QĐ-UB

613

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hạnh Phúc

1999

Số 1374 Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

739/QĐ-UB

614

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Kiến Quốc

1999

Đ.Nông Dân - KP 8 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

615

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Mai Thắng và ông Huỳnh Văn Giáp

1999

Số 626 - Lâm Quang Ky – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

769/QĐ-UB

616

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vỵ

1999

Số 1174 Nguyễn Trung Trực - KP 8 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

617

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng

1999

Số 339 - Nguyễn Chí Thanh - KP 6 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2175/QĐ-UB

618

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hòa Minh

1999

Số 432 - Cách Mạng Tháng 8 -  KP 5 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1563/QĐ-UB

619

Giải quyết đơn khiếu nại của Trường Sư phạm Rạch Sỏi

1999

Trần Quốc Hùng - KP 6 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1159/QĐ-UB

620

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Hiền

1999

Số 39C – KP Vĩnh Viễn – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

24/QĐ-TTr

621

Giải quyết đơn khiếu nại của  Bệnh viện B

1999

Khu tập thể Bệnh viện B tỉnh KG

36/QĐ-UB

622

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Trung Cang

1999

Số 284/14 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc- TX. Rạch Giá – tỉnh KG

400/QĐ-UB

623

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Gái

1999

Số 500 - Ngô Quyền - KP 5 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1650/QĐ-UB

624

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Mỹ Huynh

1999

Nguyễn Thoại Hầu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

406/QĐ-UB

625

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nghi Mỹ Linh

1999

Số 40 - Nguyễn Thái Học – P. Vĩnh Lac - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

23/QĐ-TTr

626

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Minh

1999

Số 70 - Lạc Hồng - KP 4 - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

402/QĐ-UB

627

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thường

1999

Số 191 - Nguyễn Trung Trực - KP 3 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

628

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tỷ

1999

Số 193/12 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1523/QĐ-UB

629

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trác Văn Út

1999

Số 134/69 - Nguyễn Trung Trực - KP 5 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2474/QĐ-UB

630

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Hai

1999

Số 94 - Trần Phú – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

738/QĐ-UB

631

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Thành Hưng, Huỳnh Thanh Hải, Lý Quốc Thanh

1999

Khu chung cư 30/4-KP.Đồng Khởi – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1224/QĐ-UB

632

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Xài Lý

1999

Số 216 - Mạc Cửu - KP.Mạc Cửu – P.  Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1937/QĐ-UB

633

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Nguyệt

1999

Số 150C - Vĩnh Viễn - P.7 - Quận 11 - P.HCM

1158/QĐ-UB

634

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt

1999

Số 112/7/7 - KP 2 – P. Vĩnh Lac - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1157/QĐ-UB

635

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Oanh

1999

Số 5/1A – Kp Rạch Giồng – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

403/QĐ-UB

636

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Mỹ Anh Phương

1999

Số 561 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1107/QĐ-UB

637

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Tạo

1999

Số 410 - Nguyễn Bỉnh Khiêm – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2472/QĐ-UB

638

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thuận

1999

Số 32 - Lý Thường Kiệt – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

770/QĐ-UB

639

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vình

1999

Số 214/67/2 - Quang Trung – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1561/QĐ-UB

640

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Xiêng

1999

Số 255 - Nguyễn Bỉnh Khiêm -  P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1560/QĐ-UB

641

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Sơn

1999

Số 64 - Trần Chánh Chiếu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

126/QĐ-UB

642

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thành

1999

Số 257/1 - Trần Phú - KP3 – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2057/QĐ-UB

643

Giải quyết đơn khiếu nại của bà

1999

Phước Trung – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1154/QĐ-UB

644

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Hal

1999

Ấp Kinh 4 - Bình Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

90/QĐ-UB

645

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Minh

1999

Phú Hòa – xã Phi Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

92/QĐ-UB

646

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đức

1999

Vĩnh Phước 1 - TT. Vĩnh Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

728/QĐ-UB

647

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thắng

1999

Hiệp Hòa – xã Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

727/QĐ-UB

648

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cưỡng

1999

Cái Nứa – xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1794/QĐ-UB

649

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Ba

1999

Vĩnh Thành – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

729/QĐ-UB

650

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Hoài Nam

1999

Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1791/QĐ-UB

651

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Quy

1999

Vĩnh Trung – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

2173/QĐ-UB

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.