Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai
 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

792

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đê

2000

Số 8/189 - KP. Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

79/QĐ-TTr

793

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hòa

2000

Số 63/631 - KP. Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

80/QĐ-TTr

794

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Hường

2000

Số 43/431 - Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

19/QĐ-TTr

795

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Nê

2000

KP.Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp  - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

04/QĐ-TTr

796

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Quang

2000

KP 6 - Vĩnh Viễn - Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

05/QĐ-TTr

797

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Đình Ba và ông Trang Văn Bính

2000

Số 377/3 - Nguyễn Trung Trực - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

100/QĐ-UB

798

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Quang Chương

2000

Hẽm 250 - Nguyễn Trung Trực -  KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

799

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Kiêm

2000

Số 75 - Bạch Đằng - KP 2 – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

862/QĐ-UB

800

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Miêng

2000

Số 4/1 - Nguyễn Thái Học – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

509/QĐ-UB

801

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Hiếu Thuận

2000

Lâm Quang Ky - KP 3- P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

802

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Hiếu Thuận

2000

Số 174/29 - Đống Đa – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

07/QĐ-TTr

803

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Xuân

2000

334/1 - Nguyễn Trung Trực - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

06/QĐ-TTr

804

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Tùng Mậu, Phan Trường An

2000

Số 21-Mạc Đỉnh Chi - KP.Nguyễn T.Trực – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

805

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Khổng Thị Loan

2000

Số 22 - Đông Hồ - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

124/QĐ-TTr

806

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Phước Ngoan và Lâm Văn Bá

2000

Số 80/2 - Mộ Bia – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

313/QĐ-UB

807

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Phát

2000

Số 82/10 - Nguễn Bỉnh Khiêm – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

126/QĐ-TTr

808

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Xuân Sâm

2000

Số 206 - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

81/QĐ-TTr

809

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Tấn Lộc

2000

Số 28 - Lý Tự Trọng – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

106/QĐ-TTr

810

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tư

2000

Tà Keo Ngọn – xã Phi Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

82/QĐ-TTr

811

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Phú

2000

Vĩnh Lộc - Tân Thuận – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

86/QĐ-TTr

812

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tô Hữu Dực

2000

Bình Hòa - Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

 

813

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hương

2000

Phước Hòa – xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

25/QĐ-TTr

814

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tư

2000

Bình Thành – xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

23/QĐ-TTr

815

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thượng

2000

Vĩnh Trung – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

24/QĐ-TTr

816

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thôn

2000

Cạnh Đền 2 – xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

724/QĐ-UB

817

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Điều

2001

Kinh 1A – xã Đông Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

269/QĐ-TTr

818

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Năm

2001

Đông Thành - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

19/QĐ-TTr

819

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thanh Tùng

2001

Phú Lâm - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

74/QĐ-TTr

820

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Nhứt

2001

Xẻo Đước 1 – xã Đông yên - huyện An Biên – tỉnh KG

272/QĐ-TTr

821

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Sển

2001

Cái Đước – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

268/QĐ-TTr

822

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Son

2001

Sáu Đình – xã Nam Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

72/QĐ-TTr

823

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hai

2001

Xẻo Vẹt – xã Nam Thái A - huyện An Biên – tỉnh KG

20/QĐ-TTr

824

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Học

2001

Bảy Biển – xã Nam Thái A - huyện An Biên – tỉnh KG

270/QĐ-TTr

825

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trung Kiên và bà Trần Thị Khanh

2001

Xẻo Vẹt – xã Nam Thái A - huyện An Biên – tỉnh KG

93/QĐ-TTr

826

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Khen

2001

Ba Biển B – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

86/QĐ-TTr

827

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Năm

2001

Hai Biển - xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

91/QĐ-TTr

828

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Tấn Phát, ông Nguyễn Văn Hòa

2001

Rạch Cóc – xã Tây Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

23/QĐ-TTr

829

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đại

2001

Xẻo Lùng A – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

80/QĐ-TTr

830

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bé và ông Trần Minh Đức

2001

Số 28 - KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

21/QĐ-TTr

831

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Kim Liên

2001

KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

271/QĐ-TTr

832

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Thanh

2001

Số 135 - KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

22/QĐ-TTr

833

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Huỳnh

2001

Minh Hòa – xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

 

834

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Kén

2001

Chín Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

240/QĐ-TTr

835

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Hoa

2001

Số 231/78A - Dương Bá Trạc - P1 - Quận 8 - TP. HCM

73/QĐ-TTr

836

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Sịnh

2001

Số 15 – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

276/QĐ-TTr

837

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tô Văn Bích, Tô Văn Nam

2001

Tám Biển - Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

 

838

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bon

2001

Mương Đào A – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

125/QĐ-TTr

839

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Chạy

2001

Kim Quy B – xã Vân Khánh -  huyện An Minh – tỉnh KG

264/QĐ-TTr

840

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Tấn Keo

2001

Mương Đào A – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

124/QĐ-TTr

841

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Khéo

2001

An Ninh – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2359/QĐ-UB

842

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Liễn

2001

Gò Đất – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

79/QĐ-TTr

843

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Thượng

2001

ấp Bãi Thơm - xã Bãi Thơm – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2360/QĐ-UB

844

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Tiễn

2001

An Lạc – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

57/QĐ-TTr

845

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mừng

2001

Tân Điền – xã Giục Tượng - huyện Châu Thành – tỉnh KG

67/QĐ-TTr

846

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Phương Bình

2001

Bình Lợi – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

247/QĐ-TTr

847

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hường

2001

An Khương – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

76/QĐ-TTr

848

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thành Huế

2001

Thạnh Lợi – xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành – tỉnh KG

11/QĐ-TTr

849

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

2001

Hòa Ninh – xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành – tỉnh KG

87/QĐ-TTr

850

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đài

2001

Hòa Thuận 2 – xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

851

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đính

2001

Phước Ninh – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

78/QĐ-TTr

852

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quang

2001

Phước Hòa – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

42/QĐ-TTr

853

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thọ Viễn

2001

Hòa An – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

854

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Tim

2001

Thạnh Hưng – xã Thạnh Lộc - huyện Châu Thành – tỉnh KG

251/QĐ-TTr

855

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Bâu

2001

Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

856

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phù Văn Hòa

2001

Minh An - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

12/QĐ-TTr

857

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Lang

2001

Minh An - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

735/QĐ-UB

858

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trân Văn Thinh với bà Thị Thương

2001

Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

859

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Được với ông Vương Quới

2001

Vĩnh Phú – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

860

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lạc

2001

Vĩnh Thành A – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

68/QĐ-TTr

861

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Muồi

2001

Vĩnh Quới – xã Vĩnh Hòa Hiệp  - huyện Châu Thành – tỉnh KG

77/QĐ-TTr

862

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Thơm

2001

Vĩnh Thành A – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

75/QĐ-TTr

863

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Tư

2001

Hòa Lợi – xã Hòa Thuận – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

14/QĐ-TTr

864

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Đỏ

2001

Thạnh Thắng - Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

16/QĐ-TTr

865

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Duyên

2001

Doanh trại đồn điền Biên phòng - 734 Hòn Chông - KG

32/QĐ-TTr

866

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh

2001

Vĩnh Phú – xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

01/QĐ-TTr

867

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Nhân

2001

Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

120/QĐ-UB

868

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đi

2001

An Trung – xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

64/QĐ-TTr

869

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Lạo

2001

An Trung – xã Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KG

63/QĐ-TTr

870

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Minh Ghi

2001

Hòa Thanh – xã Định Hòa - huyện Gò Quao – tỉnh KG

40/QĐ-TTr

871

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Lê Tha

2001

Hòa Hiếu 2 – xã Định Hòa - huyện Gò Quao – tỉnh KG

3038/QĐ-UB

872

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thất

2001

Hòa Ấn – xã Định Hòa - huyện Gò Quao – tỉnh KG

33/QĐ-TTr

873

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Bé

2001

Châu Thành – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

63/QĐ-TTr

874

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hiếu Hà

2001

Ấp 5 – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

875

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Nhơn

2001

Châu Thành – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

65/QĐ-TTr

876

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Được

2001

Phước Nghiêm – xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao – tỉnh KG

109/QĐ-TTr

877

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Ịnh

2001

An Phú – xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao – tỉnh KG

36/QĐ-TTr

878

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chìa

2001

Phước Đạt – xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao – tỉnh KG

100/QĐ-TTr

879

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhậm

2001

Ấp 8 – xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

880

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Định Khương

2001

Đ.Mạc Tử Hoàng - KP3-P.Bình San - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

70/QĐ-TTr

881

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Ngọc Thôn

2001

Số 94 - Mạc Thiên Tích - KP2 – P. Bình San - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

45/QĐ-TTr

882

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Ghết

2001

KP 1-   Đông Hồ - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

81/QĐ-TTr

883

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đẹp và Nguyễn Thị Ba

2001

KP 2 –  Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

46/QĐ-TTr

884

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Nhỏ

2001

KP 2 - Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

262/QĐ-TTr

885

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phú

2001

KP 3 - Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

71/QĐ-TTr

886

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lộc SRây

2001

KP 3 - Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

69/QĐ-TTr

887

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nguyên

2001

KP 2 - Tô Châu - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

53/QĐ-TTr

888

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Hương và ông Ngô Văn Năm

2001

Xoa Ảo - Thuận Yên - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

52/QĐ-TTr

889

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lép

2001

Hiệp Hòa – xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

98/QĐ-TTr

890

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Mùi

2001

Kiên Hảo – xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

299/QĐ-TTr

891

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tấn Phát

2001

Hiệp Hòa – xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

02/QĐ-TTr

892

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Quang(đại diện 8 hộ dân)

2001

Hiệp Hòa – xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

265/QĐ-TTr

893

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thảo

2001

Sơn Lập - Vọng Đông - Thoại Sơn – tỉnh An Giang

99/QĐ-TTr

894

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhân

2001

Mỹ Phước – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

59/QĐ-TTr

895

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết

2001

Số 202 - Tân Điền – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

58/QĐ-TTr

896

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu Hà bà Lê Thị Nhung

2001

Số 29/2 - Mạc Đỉnh Chi – P. Vĩnh Thanh Vân – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

60/QĐ-TTr

897

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Nết, Nguyễn Thị Cháp và Tạ Thị Nhiên

2001

Sơn Hòa – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

117/QĐ-TTr

898

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phòng

2001

Sơn Bình – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

899

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Duy Tài

2001

Sơn Thái – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

116/QĐ-TTr

900

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Trọng Đản và Lâm Văn Ả

2001

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn  - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

901

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đoàn

2001

Thành Công – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

266/QĐ-TTr

902

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Thành Công

2001

Kinh 500 - Mỹ Thuận – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

108/QĐ-TTr

903

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hữu

2001

Mỹ Thuận – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

101/QĐ-TTr

904

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tứ, Đinh Thị Láng, Võ Thị Sáu

2001

Thành Công – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

300/QĐ-TTr

905

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trọng

2001

Giàn Gừa – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

119/QĐ-TTr

906

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Hạnh

2001

Đường Hòn - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

301/QĐ-TTr

907

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út

2001

Sư Nam - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

911

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tống Hưng Tol

2001

Suối Cát – xã Cửa Dương – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

285/QĐ-TTr

912

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Dung

2001

Suối Mây – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

280/QĐ-TTr

913

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung

2001

Suối Đá – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

283/QĐ-TTr

914

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Diệp Tấn Thanh

2001

Cửa Lấp – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

284/QĐ-TTr

915

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dư Văn Thủ

2001

Suối Mây – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

282/QĐ-TTr

916

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Công

2001

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

281/QĐ-TTr

917

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Ngọc Thống

2001

KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

95/QĐ-TTr

918

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Tư

2001

Cửa Lấp – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

96/QĐ-TTr

919

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhạn

2001

Tân Thạnh – xã Tân Hiệp A – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

289/QĐ-TTr

920

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Ninh

2001

Tân Hà A – xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

03/QĐ-TTr

921

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Sáu

2001

Tân Thọ - xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

47/QĐ-TTr

922

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Từ Văn Tâm và ông Nguyễn Văn Nay

2001

Bình Thành – xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

107/QĐ-TTr

923

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lư Văn Bảy

2001

Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

48/QĐ-TTr

924

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Hoa

2001

Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

06/QĐ-TTr

925

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa

2001

Thạnh Phú – Thốt Nốt - Cần Thơ

293/QĐ-TTr

926

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Thanh Mẫn

2001

Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

94/QĐ-TTr

927

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Mạnh Tưởng

2001

Kinh 9B – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

1492/QĐ-UB

928

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Đức Lạc

2001

Kinh 7A – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

158/QĐ-TTr

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.