Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai
 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

1193

Giải quyết đơn khiếu nại của  bà Hồ Thị Hạnh

2003

Số 16 - Trần Quý Cáp – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1194

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Hòa

2003

Số 430 - Trần Khánh Dư – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

53/QĐ-TTr

1195

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Hoàng

2003

Số 789 - Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

54/QĐ-TTr

1196

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Hoàng Minh

2003

Số 235 - Phan Đăng Lưu – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

58/QĐ-TTr

1197

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Bé Sáu

2003

Số 56/6 - Lê Quý Đôn – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

108/QĐ-TTr

1198

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thanh và Nguyễn Nhật Nghiêm

2003

Số 771 - Nguyễn Trung Trực - KP 2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1199

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Phương Thủy

2003

Số 66/13 - Trần Quý Cáp – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

20/QĐ-TTr

1200

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lãnh

2003

Số 414E - KP.Vĩnh Viễn – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

52/QĐ-TTr

1201

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Sơn

2003

Số 107 - Ngô Quyền – P. Vĩnh Bảo - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

109/QĐ-TTr

1202

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Chủ

2003

Số 564 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

57/QĐ-TTr

1203

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chức

2003

Số 58/11 - Chi Lăng – P. Vĩnh Bảo - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

56/QĐ-TTr

1204

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thu Oanh

2003

Số 52 - Cô Giang – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1205

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Văn Thành

2003

Số 443A - Nguyễn Trung Trực - KP 5 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1206

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Ngọc Tri

2003

Số 335 - Nguyễn Trung Trực - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

55/QĐ-TTr

1207

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Anh Tuấn

2003

Số 453A - Nguyễn Trung Trực  - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3759/QĐ-UB

1208

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Vĩ

2003

Số 05 - Lạc Long Quân – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

43/QĐ-TTr

1209

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Còn

2003

Số 501/2 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

30/QĐ-TTr

1210

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Hương

2003

Số 581 - Kênh Vàm - KP.Đồng Khởi – P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1211

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Nhung

2003

Số 154 - Tổ 8A - Mỹ Hưng – xã Mỹ Lâm – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

1212

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Hía và Phương Thượng

2003

Số 581/43,476 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1739/QĐ-UB

1213

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Nhẹ

2003

Khu TT Xí nghiệp CB-XK - thủy sản Kiên Giang

19/QĐ-TTr

1214

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Em

2004

Số 02 - Hàm Nghi – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1215

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Mười

2003

Số 213/3 - Trần Hưng Đạo – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

110/QĐ-TTr

1216

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diện(Lý Thị Chu)

2004

Phú Lâm – xã Đông Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

27/QĐ-TTr

1217

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hiệp

2004

13 - Nam Quý – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

28/QĐ-TTr

1218

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thị Tám

2004

Đông Thành – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

29/QĐ-TTr

1219

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hoàng

2004

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

2838/QĐ-UB

1220

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Châu Thị Nhung với Hồ Minh Lực

2004

Xẻo Rô – xã Hưng Yên -  huyện An Biên – tỉnh KG

3212/QĐ-UB

1221

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Ảnh

2004

Đồng Giữa – xã Nam Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

02/QĐ-TTr

1222

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bông

2004

Mương Quao – xã Tây Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

26/QĐ-TTr

1223

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diếu(Nguyễn Thị Xuân Lan)

2004

207 - Thứ Hai - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

01/QĐ-TTr

1224

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Quách Ngọc Điệp

2004

KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

2040/QĐ-UB

1225

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Duyên tranh chấp với Nguyễn Ngọc Tình

2004

Thứ Hai - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1226

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Hồng Phương

2004

An Thoại – xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

 

1227

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Đức Phùng với Trần Thị Đẹt

2004

Xẻo Nhàu A – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

3216/QĐ-UB

1228

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Nhu

2004

Ngọc Hải – xã Đông Hưng A - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1229

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hùm với 3 hộ dân

2006

Hưng Lâm – xã Đông Hưng A - huyện An Minh – tỉnh KG

3128/QĐ-UB

1230

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Thao với Nguyễn Thị Kiểu

2004

Rọ Ghe – xã Đông Hưng A - huyện An Minh – tỉnh KG

3213/QĐ-UB

1231

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hồng Măng

2004

Vàm Xáng – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

2842/QĐ-UB

1232

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Hậu với 8 hộ dân

2004

Minh Phú - TT. Minh Lương – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3130/QĐ-UB

1233

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Bỉnh Sanh với bà Chiêm Keo

2004

Vĩnh Quới – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

3136/QĐ-UB

1234

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Tiếng

2004

Vĩnh Phú – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1235

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Lợi

2004

Hòa Tạo – sã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2839/QĐ-UB

1236

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa

2004

Lê Bát – xã Cửa Cạn – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2603/QĐ-UB

1237

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Giang Văn Chai

2004

Khu Tượng – xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1238

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Mó với ông Nguyễn Văn Thắm

2004

Suối Cát – xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1239

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Văn Thái

2004

Suối Đá – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1240

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé

2004

KP 5 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2036/QĐ-UB

1241

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Ngọc Diễm

2004

KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2602/QĐ-UB

1242

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Ngọc Diễm

2004

KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1243

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Hoa

2004

KP 4 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1244

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bích Loan

2004

KP 3 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1245

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Mỹ Linh, Vũ Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Văn Lục, Hồ Thị Hạnh, Lê Thị Nguyệt, Lê Thị Hồng Yến

2004

Hẻm 57 - Nguyễn Văn Cừ - KP1 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

265/QĐ-UB

1246

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Ngọc Châm

2004

Số 171 - Nguyễn Chí Thanh - KP 2 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1247

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Phượng

2004

Số 16 - Phan Đình Phùng – P. Vĩnh Bảo - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2836/QĐ-UB

1248

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thiện

2004

Số 65 - Chi Lăng – P. Vĩnh Bảo - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1249

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Ngọc Thanh

2004

Số 13/337B - KP.Dãy Ốc – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2038/QĐ-UB

1250

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phụng

2004

Số 18 - Chu Văn An – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

19/QĐ-TTr

1251

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Minh Động, Lâm Thị Tuyết Mai

2004

Số 234 - Đ.CMT8 – P. Vĩnh Lợi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3134/QĐ-UB

1252

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Kính

2004

Số 197/14 - Quang Trung – P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1597/QĐ-UB

1253

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Nguyệt với Huỳnh Thị Mạnh

2004

Số 71 - Điện Biên Phủ - P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3135/QĐ-UB

1254

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Phòng với Nguyễn Thị Thanh Nga

2004

Số 59/1 - Quang Trung - KP.Quang Trung - P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3126/QĐ-UB

1255

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bành Kim Diệu và Bành Văn An

2004

Số 203 - Nguyễn Trường Tộ - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

24/QĐ-TTr

1256

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Chỉ

2004

Số 07 - Trương Tấn Bửu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2039/QĐ-UB

1257

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Nguyên Khánh

2004

Số 79 - Trần Quốc Toản – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

08/QĐ-TTr

1258

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Ngọc Lan với Phạm Phù Dung

2004

Số 20 - Nguyễn Văn Kiến – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3133/QĐ-UB

1259

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Năm

2004

KP 3 – P. Vĩnh Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

12/QĐ-TTr

1260

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lai với Nguyễn Trung Hậu

2005

Kinh 1 – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

1964/QĐ-UB

1261

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tho với ông Trần Văn Chiến

2005

Đông Thành – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

2287/QĐ-UB

1262

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Huỳnh Đình Quang với ông Huỳnh Hỷ

2005

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

1961/QĐ-UB

1263

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Trần Văn Lợi với bà Quách Thị Ngoán

2005

Ba Biển – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1264

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lê Văn Chồn với ông Nguyễn Văn Quang

2005

Mương Quao – xã Tây Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

489/QĐ-UB

1265

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lai với ông Nguyễn Trung Hậu

2005

Khu TT Công an Kiên Giang

 

1266

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Thị Lạnh với ông Danh Ke

2005

KV 1 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

1963/QĐ-UB

1267

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Lượm với ông Danh Sị

2005

KV 3 - TT. Thứ Ba  - huyện An Biên – tỉnh KG

634/QĐ-UB

1268

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Văn Chính với ông Hà Ngọc Sương

2005

An Thoại – xã An Minh Bắc - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1269

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Phạm Hoàng Yến với bà Trương Thị Mậu

2005

Bảy Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

2072/QĐ-UB

1270

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Cao Thị Thanh với Trương Văn Dai

2005

Xã Vân Khánh Đông - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1271

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Ngô Thị Loan với Cô Đức Kịnh

2005

Thạnh Phụng – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1272

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lê Văn Dũng với bà Nguyễn Thị Kim Ý

2005

Thạnh An - Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

2066/QĐ-UB

1273

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Định với ông Nguyễn Thành Sương

2005

KV 2 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

2073/QĐ-UB

1274

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Hạnh với ông Trần Văn Tiền,Trần Khánh Khén

2005

KV 3 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

2067/QĐ-UB

1275

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Trần Văn Hồng với ông Nguyễn Thành Sương

2005

KV 2 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

2070/QĐ-UB

1276

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Văn Ngưng với  Nguyễn Thành Sương

2005

KV 2 - TT. Thứ 11- huyện An Minh – tỉnh KG

2071/QĐ-UB

1277

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Huỳnh Thanh Phong với Nguyễn Thành Sương

2005

KV 2 - TT. Thứ 11 – huyện An Minh – tỉnh KG

2069/QĐ-UB

1278

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Nguốt với ông Danh Điêu

2005

Xà Xiêm – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1806/QĐ-UB

1279

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Huỳnh Thị Phụng với Danh Phát

2005

137 - Tổ 5 - An Bình - Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1280

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Lâm với bà Thị Sảnh, Danh Hải

2005

Xà Xiêm – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

2298/QĐ-UB

1281

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Văn Hiếu với  Nguyễn Thị Phụng

2005

Hòa Phú – xã Mong Thọ - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1733/QĐ-UB

1282

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Vân với Nguyễn Văn Thiện

2005

Hòa Phú – xã Mong Thọ - huyện Châu Thành – tỉnh KG

668/QĐ-UB

1283

Kết quả kiểm tra tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Châu Thành

2005

Minh Hòa,Bình An,Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1284

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Trần Thị Huệ với Lương Mỹ Di

2005

Minh Phú – TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1809/QĐ-UB

1285

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Thái Thị Chuối với Trịnh Kiến Trúc

2005

Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

92/QĐ-UB

1286

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Tiêu Anh, Ngô Mỹ Lan, Ngô Nái, Lê Thị Tuyết Mai

2005

Vĩnh Phú – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

93/QĐ-UB

1287

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Ngô Thị Chốc với Trương Thị Nga

2005

Vĩnh Hội – xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1288

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Văn Tỷ với ông Quách Lâm Mậu, Quách Quý Mậu

2005

7 Xáng – xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

2544/QĐ-UB

1289

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Chiên với bà Thị Hồng, Danh Lợi

2005

An Trường - Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KGxã

1610/QĐ-UB

1290

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Hương với Huỳnh Văn Tá

2005

An Hưng – xã Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1608/QĐ-UB

1291

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Pu với Trương Văn Diên

2005

An Hòa – xã Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KG

767/QĐ-UB

1292

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Danh Diệt với ông Danh Thước, Danh Hiền, Trần Văn Thường

2005

Hòa Tạo – xã Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1609/QĐ-UB

1293

Xủ lý kết quả kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phương án GPMBXD khu TT Thương mại thị trấn Gò Quao gắn với GQKN của 84 hộ dân

2005

Ấp Phước Trung 1 - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

1628/QĐ-UB

1294

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Đinh Thị Hiền với Trần Thị Nam, Hoàng Xuân Chính

2005

Ấp Phước Trung  - TT.  Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

766/QĐ-UB

1295

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Lê Thị Mẹo với Vương Kim Nhãn

2005

Phước An – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

765/QĐ-UB

1296

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Việt Thắng với Phan Văn Cứ

2005

Vĩnh Hòa 2 – xã Vĩnh Hòa Hưng Nam – huyện Gò Quao – tỉnh KG

1611/QĐ-UB

1297

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Ngô Văn Đê với bà Lư Thị Thắm

2005

Phước An – xã Vĩnh Phước A – huyện Gò Quao – tỉnh KG

1612/QĐ-UB

1298

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Quốc Huệ với bà Võ Kim Phụng

2006

KP 4 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2437/QĐ-UB

1299

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Bạch Văn Lâm với Võ Văn Thạnh

2006

Ấp 2 – xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1616/QĐ-UB

1300

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Phạm Hồng Mai với Võ Ngọc Nữa

2006

Suối Cát – xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2441/QĐ-UB

1301

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Hồ Xuân Tiến với Phạm Thị Tâm

2006

KP 5 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

94/QĐ-UB

1302

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Phạm Kim Hoàng với bà Lê Thị Khuyên

2006

Suối Lớn – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1615/QĐ-UB

1303

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Nhiệm với ông Nguyễn Văn Quốc

2006

Suối Đá – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1145/QĐ-UB

1304

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Chiến với Lê Văn Thắng

2006

Rạch Hàm – xã Hàm Ninh - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1305

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Liên  với ông Vũ Văn Trường

2006

KP 3 - TT. An Thới - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1306

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Trương Văn Tên với Trần Thị Sinh

2006

Ấp 7 - TT. An Thới - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1144/QĐ-UB

1307

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lê Đình Thông với Lê Thị Thảo

2006

Ấp 7 - TT. An Thới - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

899/QĐ-UB

1308

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lương Xuân Bằng với Lê Viết Sản

2006

KP 5 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

491/QĐ-UB

1309

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Trần Thị Hai với Huỳnh Thị Nga

2006

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

95/QĐ-UB

1310

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Huỳnh Thị Hồng với Huỳnh Văn Minh

2006

KP 1 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1614/QĐ-UB

1311

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Phan Văn Khen với Hồng Văn Thảnh

2006

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

898/QĐ-UB

1312

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Phạm Đình Khương với Nguyễn Khuể

2006

Lý Thường Kiệt - KP 5 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

96/QĐ-UB

1313

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Huỳnh Lý Minh với Phạm Văn Thanh

2006

KP 4 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2443/QĐ-UB

1314

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Trần Văn Sinh với Nguyễn Kim Loan

2006

KP 6 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

1143/QĐ-UB

1315

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Lê Thị Thái với bà Lê Thị Châm

2006

KP 6 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2439/QĐ-UB

1316

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Trần Văn Thành với ông Nguyễn Văn Đức

2006

Ấp Dương Tơ - xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

2442/QĐ-UB

1317

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Võ Duy Thiên với ông Phùng Nhật Tuấn

2006

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1318

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Ứng với Đỗ Hoa Tích

2006

KP 1 - TT. Dương Đông – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

97/QĐ-UB

1319

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Ngô Thị Đầm với Ngô Văn Lâm

2005

Phan Đăng Lưu - KP 8 – P. An Bình - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

127/QĐ-UB

1320

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Minh Doãn với bà Vương Thị Trong, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng, Lâm Thị Tuyết Nga

2005

Nguyễn Trường Tộ - P. Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

104/QĐ-UB

1321

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Trần Thị Thúy Nga với Đinh Thị Vân

 

Lâm Quang Ky – P. Vĩnh Lạc - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

657/QĐ-UB

1322

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Vương Thành Vân với Võ Thị Kim Loan

2005

Số 117/3 - Mạc Cửu - KP. Võ Thị Sáu – P. Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

128/QĐ-UB

1323

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Tiêu Như Cần với La Công Nhiên

2005

Nguyễn Thoại Hầu – P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2291/QĐ-UB

1324

Giải quyết tranh chấp QSDĐ của ông Nguyễn Hữu Chuyên

2005

Số 707 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

1561/QĐ-UB

1325

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Màng với Lê Thị Năm, Trịnh Thị Giàu

2005

KP 2 – P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2295/QĐ-UB

1326

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Đào Thị Lang với Phan Hoàng Minh

2005

KP 3 – P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2294/QĐ-UB

1327

Giải quyết tranh chấp QSDĐ đường đi công cộng của ông Danh Long

2005

Kp. Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2283/QĐ-UB

1328

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Nhân với Lý Văn Thiết Mai Mỹ Trinh

2005

KP. Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

661/QĐ-UB

1329

Giải quyết tranh chấp QSDĐ của bà Trần Kim Hoa

2005

KP. Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

663/QĐ-UB

1330

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Văn Quận với ông Danh Chanh

2005

KP. Thông Chữ - P. Vĩnh Hiệp - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2296/QĐ-UB

1331

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diếp

2005

253 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1332

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Châu Văn Khải với Châu Thị Tân

2005

Huỳnh Mẫn Đạt - KP 1 – P. Vĩnh Lạc - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

126/QĐ-UB

1333

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Đỗ Văn Niết với Nguyễn Thị Màng, Nguyễn Thị Ngoan

2005

KP 1 – P. An Hòa - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

101/QĐ-UB

1334

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Lý Thanh Xuân với ông Bùi Quang Minh

2005

Số 554 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

656/QĐ-UB

1335

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Phạm Văn Triều với Phạm Thị Minh Tâm

2005

KP 2 – P. Vĩnh Lợi - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2301/QĐ-UB

1336

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thum

2006

ấp Dân Quân – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

1723/QĐ-UB

1337

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Văn Út

2006

Đông Thành – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1338

Giải quyết đơn khiếu nại của Tập thể các hộ dân với bà Lê  Kim Uyên

2008

Bảy Chợ - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1339

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Huỳnh Văn Chính với Trần Thị Mười

2011

Xẻo Đước 2 – xã Đông Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

150/QĐ-UB

1340

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Trịnh Thị Chuột với Lê Văn Kỵ

2006

Hai Xáng – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

667/QĐ-UB

1341

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Long

2006

KV 3 - TT. Thứ Ba – huyện An Biên – tỉnh KG

1950/QĐ-UB

1342

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Huỳnh Thị Nghĩa với Đoàn Minh Hoàng

2006

An Thoại – xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

1096/QĐ-UB

1343

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Bùi Thị Hạnh với Phạm Minh Hồng

2006

An Thoại – xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

1097/QĐ-UB

1344

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thái Thị Ba

2006

Số 805/7 - Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

1501/QĐ-UB

1345

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Lưu Thị Năm với Thái Văn Sạch

2006

Số 55 - Phan Đăng Lưu – P. An Bình - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

661/QĐ-UB

1346

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Mum với Nguyễn Thị Nhung

2006

Số 111 - tổ 5 - KP 7 – P. Rạch Sỏi - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

660/QĐ-UB

1347

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Đỗ Tấn Tuấn với Nguyễn Văn Quang

2006

Số 49 - Đoàn Thị Điểm – P. Rạch Sỏi - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

662/QĐ-UB

1348

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ

2006

KP.Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp - TP. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1349

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Trương Thị Chính với Nguyễn Thị To

2006

Cô Bắc - P. Vĩnh Bảo – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

41/QĐ-UB

1350

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Khưu Thị Mai với Trịnh Thị Bê

2006

Số 168 - Ngô Quyền – P. Vĩnh Bảo – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1351

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Nguyễn Thành Út với Trang Thị Ên

2006

Nguyễn An Ninh – P. Vĩnh Bảo – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

39/QĐ-UB

1352

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Ngô Tứ Trường với Trần Thị Liên

2006

Số 671/2 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

883/QĐ-UB

1353

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Ngô Thị Tư với Ngô Thị Lành

2006

Kp.Nguyễn Thái Bình - Vĩnh Quang – TP. Rạch Giá – P. tỉnh KG

40/QĐ-UB

1354

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa ông Lương Văn Ghi với Tạ Thiếu Anh

2006

Nguyễn Trãi – P. Vĩnh Thanh – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

38/QĐ-UB

1355

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh

2007

Bảy Xáng 1 – xã Đông Hòa  - huyện An Minh - KG

201/QĐ-UB

1356

Giải quyết đơn khiếu nại của  ông Nguyễn Hữu Hạnh

2007

Tám Xáng – xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

196/QĐ-UB

1357

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Dinh

2007

KV 2 - TT. Thứ 11 – huyện An Minh – tỉnh KG

200/QĐ-UB

1358

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hợi

2007

Số 306 - Nguyễn Trung Trực - KP5 - TT.Dương Đông - Phú Quốc - KG

1015/QĐ-UB

1359

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ưng

2007

KP 4 - TT. Dương Đông – huyện Phú Quốc – tỉnh KG

83/QĐ-UB

1360

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Ngọc Châm

2007

Số 15 - lô 5 - Phạm Hùng – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

1465/QĐ-UB

1361

Giải quyết đơn khiếu nại của bà - Ong Thị Kiều

2007

Số 28/17 - Sư Thiện Ân – P. Vĩnh Bảo – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

309/QĐ-UB

1362

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Mẫn

2007

Số 414/11 - Lâm Quang Ky - KP 5 – P. Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

2313/QĐ-UB

1363

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thuận

2007

Số 30 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

891/QĐ-UB

1364

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Sáng

2008

Phước Lợi – xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

776/QĐ-UB

1365

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đặc và Phạm Thị Hoa

2008

Số 675B - Nguyễn Trung Trực - KP 2 – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1366

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Phấn

2008

Số 444 - Trần Khánh Dư – KP 7 – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

 

1367

Giải quyết tranh chấp QSDĐ giữa bà Vương Thị Xinh với Vương Văn Tài, Thái Thị Bé Thủy

2005

Trần Khánh Dư – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

1017/QĐ-UB

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.