Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Cải cách hành chính
 
 • Hình minh họa
  Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ/BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Toàn cảnh buổi họp
  Thực hiện Công văn số 453/STTTT-CNTT ngày 01/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn và vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến các Sở, ban, ngành tỉnh.
 • Nhiều thủ tục hành chính về trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được rút gọn, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Hình minh họa (nguồn: internet)
  Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cung cấp...
 • Hình minh họa bảng niêm yết Bộ TTHC tại trụ sở Sở TN&MT
  Ngày 14/9/2016 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh...
Tin tiếp theo
Trang 1/3
 
Truyền thông TN&MT