Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Quy hoạch sử dụng đất
 

 

CÔNG BỐ QUY HOẠCH

1/ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

* Bản đồ Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

* Bản đồ Quy hoạch thành phố Rạch Giá

* Bản đồ Quy hoạch thị xã Hà Tiên

* Bản đồ Quy hoạch huyện Kiên Lương

* Bản đồ Quy hoạch huyện Giang Thành

* Bản đồ Quy hoạch huyện Hòn Đất

* Bản đồ Quy hoạch huyện Phú Quốc

* Bản đồ Quy hoạch huyện Kiên Hải

* Bản đồ Quy hoạch huyện Gò Quao

2/ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang.

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Kiên Giang.

* Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

* Quy hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất

* Quyhoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành

* Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hà Tiên

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp

* Quy hoạch sử dụng đất huyện châu Thành

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Quao

* Quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên

* Quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh

* Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thuận

* Quy hoạch sử dụng đất huyện U Minh Thượng

 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

* Kế hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành

* Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hà Tiên

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Quao

* Kế hoạch sử dụng đất huyện An Biên

* Kế hoạch sử dụng đất huyện An Minh

* Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thuận

* Kế hoạch sử dụng đất huyện U Minh Thượng