Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 

STT

Tên đơn vị, hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Số lượng ảnh

Tỷ lệ (A0)

Ghi chú

A

ẢNH LIDAR

1

Tp. Rạch Giá

2011

Số

110

1/2.000

.tif

B

ẢNH SPOT5

1

Tỉnh Kiên Giang

2005

Số

15

1/50.000

.tif

C

ẢNH VỆ TINH

I

Huyện An Biên

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Thứ 3

 

Giấy

02

1/5.000

 

2

xã Đông Thái

 

Giấy

04

1/10.000

 

3

xã Đông Yên

 

Giấy

03

1/10.000

 

4

xã Hưng Yên

 

Giấy

02

1/10.000

 

5

xã Nam Thái

 

Giấy

02

1/10.000

 

6

xã Nam Thái A

 

Giấy

02

1/10.000

 

7

xã Nam Yên

 

Giấy

03

1/10.000

 

8

xã Tây Yên

 

Giấy

02

1/10.000

 

9

xã Tây Yên A

 

Giấy

02

1/10.000

 

10

xã Thạnh Yên

 

Giấy

04

1/10.000

 

II

Huyện An Minh

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Thứ 11

 

Giấy

02

1/5.000

 

2

xã An Minh Bắc

 

Giấy

05

1/10.000

 

3

xã Đông Hòa

 

Giấy

04

1/10.000

 

4

xã Đông Hưng

 

Giấy

03

1/10.000

 

5

xã Đông Hưng A

 

Giấy

02

1/10.000

 

6

xã Đông Hưng B

 

Giấy

03

1/10.000

 

7

xã Đông Thạnh

 

Giấy

05

1/10.000

 

8

xã Thậun Hòa

 

Giấy

04

1/10.000

 

9

xã Vân Khánh

 

Giấy

02

1/10.000

 

10

xã Vân Khánh Đông

 

Giấy

03

1/10.000

 

11

xã Vân Khánh Tây

 

Giấy

03

1/10.000

 

III

Huyện Gò Quao

 

 

 

 

 

1

xã Định Hòa

 

Giấy

02

1/10.000

 

2

xã Phế Quản

 

Giấy

02

1/10.000

 

3

xã Thủy Liễu

 

Giấy

01

1/10.000

 

IV

Huyện Hòn Đất

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Hòn Đất

 

Giấy

02

1/10.000

 

2

xã Bình Giang

 

Giấy

07

1/10.000

 

3

xã Bình Sơn

 

Giấy

06

1/10.000

 

4

xã Mỹ Hiệp Sơn

 

Giấy

04

1/10.000

 

5

xã Mỹ Lâm

 

Giấy

03

1/10.000

 

6

xã Nam Thái Sơn

 

Giấy

07

1/10.000

 

7

xã Sóc Sơn

 

Giấy

03

1/10.000

 

8

xã Sơn Kiên

 

Giấy

04

1/10.000

 

9

xã Thổ Sơn

 

Giấy

04

1/10.000

 

V

Huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

1

xã Minh Thuận

 

Giấy

06

1/10.000

 

2

xã Vĩnh Hòa

 

Giấy

02

1/10.000

 

3

xã Vĩnh Thuận

 

Giấy

03

1/10.000

 

VI

Huyện Phú Quốc

 

 

 

 

 

1

Thị trấn An Thới

 

Giấy/Số

06

1/5.000

 

2

Thị trấn Dương Đông

 

Giấy/Số

03

1/5.000

 

3

xã Bãi Thơm

 

Giấy/Số

16

1/5.000

 

4

xã Cửa Cạn

 

Giấy/Số

07

1/5.000

 

5

xã Cửa Dương

 

Giấy/Số

23

1/5.000

 

6

xã Dương Tơ

 

Giấy/Số

13

1/5.000

 

7

xã Gành Dầu

 

Giấy/Số

09

1/5.000

 

8

xã Hàm Ninh

 

Giấy/Số

11

1/5.000

 

9

xã Hòn Thơm

 

Giấy/Số

07

1/5.000

 

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.