Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Danh mục hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản
 

STT

Tên tổ chức xin khai thác khoáng sản

Địa chỉ cấp phép

Số Giấy phép khai thác

Ngày cấp phép

Thời hạn khai thác

Ghi chú

1

Cơ sở sản xuất phân hữu cơ sinh học Phú Nông Kiên Giang xin cấp giấy phép khai thác tận thu than bùn

Mỏ Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất

2016/GP-UBND tỉnh

07/10/1999

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

2

Đội xây dựng và sửa chữa cầu đường Kiên Lương xin khai thác đất sỏi đỏ

Núi Bãi ớ, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương

924/GP-UBND tỉnh

22/4/2002

10 năm

 

3

Ban quản lý công trình công cộng đô thị huyện Kiên Lương xin khai thác đất sỏi

Núi Bãi ớ, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương

820/GP-UBND tỉnh

14/5/2007

05 năm

Giấy phép đã hết hạn

4

Chi nhánh sản xuất phân bón hữu cơ Komix Kiên Giang xin khai tác tận thu, chế biến đá vôi Đolomit

Mỏ túc khối xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương

1012/GP-UBND tỉnh

03/6/1999

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Trường xin khai thác đá xây dựng

Mỏ đá đồi 37 Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc

771/GP-UB

26/5/2006

02 năm

Giấy phép đã hết hạn

7

Xí nghiệp xây dựng thuỷ lợi bá Phúc xin khai thác đất sỏi đỏ

Núi Bình An, xã Bình An, huyện Kiên Lương

721/GP-UBND tỉnh

31/3/2003

04 năm

Giấy phép đã hết hạn

8

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vân Hải xin khai thác tận thu cấ xây dựng

điểm Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

636/GP-UBND tỉnh

07/3/2002

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

9

Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam xin khai thác tận thu chế biến đá xây dựng

Mỏ Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất

1979/GP-UBND tỉnh

13/9/2001

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

10

Công ty Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang khai thác đất san lấp công trình

tại ấp Khu Tượng - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

1754/GP-UBND tỉnh

22/7/2002

09 tháng

Giấy phép đã hết hạn

11

Công ty đầu tư phát triển nhà Kiên Giang xin khai thác đất san lấp công trình

Điểm ấp Bún Gội, ấp Suối Lớn, ấp Dương Tơ, Phú Quốc

3623/GP-UBND tỉnh

31/12/2002

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

12

Công ty 756 xin khai thác đá xây dựng

Điểm km13+200 ấp Dương Tơ, điểm mỏ Suối Đá, huyện Phú Quốc

3625/GP-UBND tỉnh

31/12/2002

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

13

Công ty 756 xin khai thác đất xây dựng công trình

Mỏ ấp cây Thông - xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

3624/GP-UBND tỉnh

31/12/2002

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

14

Công ty xây dựng giao thông thuỷ lợi Kiên Giang

tại Núi Tam Phu Nhân xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên

2015/GP-UBND tỉnh

07/10/1999

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

15

Đội xây dựng sửa chữa cầu đường huyện Kiên Lương

tại Núi Hòn Chông xã Bình An và Núi Hòn Heo xã Dương Hoà

2017/GP-UBND tỉnh

07/10/1999

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

16

Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng xin khai thác đất sỏi đỏ

tại Núi Ba Trại xã Bình Anhuyện Kiên Lương

567/GP-UBND tỉnh

23/02/2000

được khai thác từ tháng 03/2000 đến tháng 05/2000

Giấy phép đã hết hạn

17

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hải Hằng xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

381/GP-UBND tỉnh

27/3/2006

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

18

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phong xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

382/GP-UBND tỉnh

27/3/2006

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

19

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

379/GP-UBND tỉnh

27/3/2006

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

20

Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Kiên xin khai thác đá xây dựng

tại mỏ Hòn Sóc xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

110/GP-UBND tỉnh

13/01/2009

06 năm

đến tháng 01/2015 hết hạn

21

Công ty trách nhiệm hữu hạn Suối Tiên xin khai thác đá granit

tại mỏ Hòn Sóc xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

2503/GP-UBNd tỉnh

07/12/2007

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

22

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Xuân xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

395/GP-UBND tỉnh

06/3/2007

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

23

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thịnh xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

2607/GP-UBND tỉnh

16/10/2009

02 năm

Giấy phép đã hết hạn

24

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hải Hằng xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

1500/GP-UBND tỉnh

26/6/2009

02 năm

Giấy phép đã hết hạn

25

Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ Tân Bình xin khai thác cát

tại mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc

1496/GP-UBND tỉnh

26/6/2009

02 năm

Giấy phép đã hết hạn

26

Công ty 756 xin khai thác sỏi đỏ

tại mỏ Sỏi Đỏ Suối Bom (núi cái khế) ấp Suối Đá xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc

1282/GP-UBND tỉnh

27/5/2009

02 năm

Giấy phép đã hết hạn

27

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Anh xin khai thác cát

tại mỏ cát Suối Cửa Cạn xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc

767/GP-UBND tỉnh

26/5/2006

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

28

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh xin khai thác cát

tại mỏ cát Suối Cửa Cạn xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc

1144/GP-UBND tỉnh

07/5/2008

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

29

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Trường xin khai thác tận thu đá cát kết

tại mỏ đá cát kết đồi 37 - TT An Thới - huyện Phú Quốc

1187/GP-UBND tỉnh

14/5/2008

04 năm

Giấy phép đã hết hạn

30

Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam xin khai thác đá xây dựng

tại mỏ Hòn Sóc xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

1319/GP-UBND tỉnh

03/6/2004

06 năm

Giấy phép đã hết hạn

31

Công ty cổ phần du lịch phú quốc xin khai thác cát san lấp khu vực cửa sông Dương Đông

tại cửa sông Dương Đông huyện Phú Quốc

1596/GP-UBND tỉnh

16/7/2010

01 năm

Giấy phép đã hết hạn

32

Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Tấn Phát xin khai thác cát tại mỏ Đồng Cây Sao

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

2693/GP-UBND tỉnh

30/10/2009

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

33

Xi nghiệp xây dựng thủy lợi bá Phúc xin khai thác đất sỏi đỏ

tại khu vực đồi 58 xã An Thới huyện Phú Quốc

720/GP-UBND tỉnh

31/3/2003

10 năm

giấy phép đã hết hạn

34

Doanh nghiệp tư nhân Phát Thành xin khai thác chế biến đá xây dựng tại mỏ Hòn Sóc

tại xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

557/GP-UBND tỉnh

21/3/2001

10 năm

giấy phép đã hết hạn

35

Xí nghiệp xây dựng thủy lợi bá Phúc xin khai thác tận thu cát xây dựng

tại Bắc Hàm Ninh huyện Phú Quốc

991/GP-UBND tỉnh

16/4/2003

03 năm

giấy phép đã hết hạn

36

Xí nghiệp xây dựng thủy lợi Bá Phúc xin khai thác tận thu cát

tại ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc

2090/GP-UBND tỉnh

29/7/2003

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

37

Doanh nghiệp tư nhân Đại nam xn khai thác tận thu đá Đôlômít - vôi cho doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

tại Núi Túc Khối xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

1452/GP-UBND tỉnh

05/6/2003

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

38

Chi Nhánh sản xuất phân bón hữu cơ Komix Kiên Giang xin khai tác tận thu than bùn

tại mỏ Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất

193/GP-UBND tỉnh

16/01/2003

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

39

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vân xin khai thác tận thu cát san lấp bãi đất đỏ

tại xã An Thới huyện Phú Quốc

1554/GP-UBND tỉnh

16/6/2003

03 năm

Giấy phép khai thác đã hết hạn

40

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Kiên Lương xin thăm dò vật liệu san lấp

ấp Ba Hòn  Thị Trấn Kiên Lương huyện Kiên Lương

855/GP-UBND tỉnh

21/5/2007

06 tháng

 

41

Công ty TNHH Hương Trường xin cấp giấy phép khai thác tận thu đá xây dựng

tại đồi 37 xã An Thới huyện Phú Quốc

1548/GP-UBND tỉnh

16/6/2003

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

42

Công ty TNHH Hải Vân xin cấp giấy phép khai thác tận thu đá xây dựng

tại đồi 37 xã An Thới huyện Phú Quốc

2306/GP-UBND tỉnh

13/8/2003

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

43

Công ty TNHH Hương Trường xin cấp giấy phép khai thác tận thu đá xây dựng

tại đồi 37 xã An Thới huyện Phú Quốc

1187/GP-UBND tỉnh

14/5/2008

03 năm

Giấy phép đã hết hạn

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.