Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Danh mục hồ sơ thu hồi, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
 

STT

Nội dung thu hồi

Địa chỉ

Số Quyết định thu hồi

Ngày ký Quyết định

Thu hồi Giấy phép số

 

1

Thu hồi giấy phép khai thác tận thu đất đỏ của công ty Cổ phần Quốc Hưng

tại xã Bình An huyện Kiên Lương

1191/QĐ - CT

07/7/2005

2163/GP-UBND ngày 04/9/2002

 

2

Thu hồi giấy phép khai thác đá cát kết của công ty TNHH Suối Tiên

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

542/QĐ -UBND

19/4/2006

1191/GP-UBND ngày 17/5/2004

 

3

Thu hồi giấy phép khai thác đá xây dựng Hòn Sóc của công ty Cổ phần đầu tư Công nghiệp Tân Kiên

tại xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

2452/QĐ - UBND tỉnh

15/11/2011

2522/GP-UBND ngày 08/10/2009

 

4

Thu hồi giấy phép khai thác của 12 doanh nghiệp khai thác mỏ đá cát kết Km13, tỉnh lộ 46 (gồm xí nghiệp XD thủy lợi Bá Phúc; DNTN Diệu Quang; Cty TNHH Hương Trường; Cty TNHH Phước Lợi; Cty TNHH Hải Vân; Cty TNHH Phú Thịnh; DNTN Ngọc Tuấn; DNTN An Hòa; Cty TNHH Trường Phát; DNTN Hoa Lý; Cty Cổ phần Quốc Hưng; Cty TNHH Suối Tiên

tại xã Dương Tơ huyện Phú Quốc

1362/QĐ - UBND tỉnh

08/6/2009

535; 537; 912;650;691 574; 437;380; 913; 533;539; Cty TNHH Suối Tiên

 

5

Thu hồi giấy phép khai thác của 4 doanh nghiệp khai thác cát mỏ Đồng Cây Sao (gồm Cty TNHH Thành Ngọc; DNTN Phú Dương; Cty CPXD-VT-TM Sao Vàng; xí nghiệp XD thủy lợi Bá Phúc

tại xã Cửa Dương huyện Phú Quốc

1358/QĐ - UBND tỉnh

08/6/2009

914;378;651; 534

 

6

Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác tận thu đá xây dựng cho Doanh nghiệp tư nhân Bình Phận

tại mỏ đá Hòn Sóc xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất

1374/QĐ - UBND

10/6/2009

1500/GP-UBND ngày 14/9/2006

 

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.