Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Danh mục hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên tổ chức xin gia hạn

Địa chỉ cấp phép

Số Giấy phép

Ngày cấp phép

Thời hạn

 

1

Công ty cổ phần Thiên Giang xin phép gia hạn khai thác tận thu đá Đolomit - vôi số 2059/GP-UB ngày 10/8/2004

tại Núi Túc Khối xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

1272/GP-UB

11/7/2007

02 năm

 

2

Chi nhánh sản xuất phân bón hữu cơ Komix xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu than bùn số 193/GP-UB ngày 16/01/2003

tại mỏ Bình Sơn xã Bình Sơn huyện Hòn Đất

376/GP-UB

11/8/2006

02 năm

 

3

Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu đá Đôlômít - vôi số 1452/GP-UB ngày 05/6/2003

tại Núi Túc Khối xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

1296/GP-UB

11/8/2006

02 năm

 

4

Công ty cổ phần Tây Hồ xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu đá vôi số 1513/GP-UB ngày 10/6/2003

tại ấp Ban Núi xã Bình An huyện Kiên Lương

1974/GP-UB

28/11/2006

0 năm

 

5

Chi nhánh Komix Kiên Giang xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số 1012/GP-UB ngày 03/6/1999

tại mỏ túc khối xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương

1228/GP-UB

20/5/2002

02 năm

 

6

chi nhánh Komix Kiên Giang xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu than bùn số 2753/GP-UB ngày 29/8/1998

tại mỏ Bình Sơn xã Bình Sơn huyện Hòn Đất

1720/GP-UB

16/8/2001

02 năm

 

7

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh xin gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản số 2058/GP-UB ngày 10/8/2004

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1667/GP-UB

11/7/2008

02 năm

 

8

Công ty cổ phần Quốc Hưng xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 538/GP-UB ngày 19/4/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1905/GP-UB

12/8/2009

02 năm

 

9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Phong xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 382/GP-UB ngày 27/3/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1782/GP-UB

28/7/2009

02 năm

 

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao xin gia hạn giấy phép khai thác cát số 379/GP-UB ngày 27/3/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1906/GP-UB

12/8/2009

02 năm

 

11

Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Viên xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 436/GP-UB ngày 03/4/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

2408/GP-UB

30/9/2009

02 năm

 

12

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vân xin gia hạn giấy phép số 766/GP-UB ngày 26/5/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

2608/GP-UB

16/10/2009

02 năm

 

13

Công ty cổ phần Quốc Đảo xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 319/GP-UB ngày 14/3/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1497/GP-UB

26/6/2009

02 năm

 

14

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Hải xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 768/GP-UB ngày 26/5/2006

tại mỏ cát đồng cây sao xã Cửu Dương huyện Phú Quốc

1499/GP-UB

26/6/2009

02 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.