Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hỏi đáp trực tuyến
 
STT
Tiêu đề câu hỏi
Ngày gởi
Phân loại
Trả lời
1
Hỏi thủ đăng ký hoạt động đo đạc tại Phú Quốc
25/11/2017
Lĩnh vực khác
0
1
2
Bản đồ qui hoạch sử dụng đất đai tại Phú Quốc
21/11/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
3
rác thải sinh hoạt
06/10/2017
Lĩnh vực Môi trường
0
1
4
Xin chuyển 1 phần diện tích đất vườn thành đất ở có được không?
02/09/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
5
Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất
25/07/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
6
giá chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư
21/06/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
7
Hỏi về nhà ở
16/06/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
8
xin trích lục lại sơ đồ vị trí đất
31/05/2017
Lĩnh vực đất đai
0
1
9
danh sách các công ty được cấp phép khai thác đá vôi 2017
29/05/2017
Lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản
0
1
10
nội dung hỏi
04/05/2017
Lĩnh vực khác
0
1