Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản QPPL
 
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản QPPL
 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Các ý kiến góp ý của Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trong vòng 30 ngày kể đăng thông tin lên website Sở.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

+ Email: ccqldd.stnmt@kiengiang.gov.vn.

 
Truyền thông TN&MT