Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Môi trường
 

Hội nghị triển khai các quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Đoàn Hữu Thắng phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 25/9/2017, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và một số văn bản pháp luật có liên quan khác. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện của hơn 60 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến phí bảo vệ môi trường.

Hội nghị đã triển khai Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này quy định về các đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Một số điểm khác biệt trong quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:

Theo quy định tại Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang không thuộc danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó trong thời gian qua, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp dựa trên nồng độ thông số TSS và COD có trong nước thải sản xuất.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ- CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ (quy định về nước tuần hoàn; việc đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải công nghiệp để xác định số phí phải nộp) cũng như ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng. Do đó, từ đầu năm đến nay Chi cục Bảo vệ môi trường chưa thể triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Ông Trần Hoàng Thanh, Phó Chị cục trưởng - Chi cục BVMT triển khai Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, bảo vệ nguồn nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng bền vững. Do đó, để thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước chi trả những hoạt động cải thiện môi trường, ở nước ta đang áp dụng một số loại phí môi trường như phí vệ sinh môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Trong đó, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là một công cụ kinh tế đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền" nhằm đánh vào ý thức của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ đối với môi trường.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường nói chung, công tác quản lý chất thải nguy hại và phí bảo vệ môi trường nói riêng và để tiếp tục góp phần vào công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức hội nghị triển khai quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định liên quan đến việc thu gom, phân loại, lưu giữ tạm thời, hợp đồng với các đơn vị có giấy phép phù hợp xử lý chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Với phương châm nhà nước tổ chức quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân xả chất thải ra môi trường phải đóng góp một phần kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường thì chắc chắn rằng vấn đề quản lý và xử lý chất thải sẽ được thực hiện tốt. Tài chính là quan trọng, nhưng công tác tổ chức quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra còn quan trọng hơn, do đó đề nghị các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ đối với môi trường, cụ thể như: đầu tư các công trình xử lý chất thải, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt trong đó phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phải vận hành thường xuyên và có hiệu quả công trình xử lý.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.