Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Môi trường
 

Hội nghị triển khai các văn bản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Đoàn Hữu Thắng phát biểu tại hội nghị

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các cán bộ phụ trách và cán bộ trực tiếp làm công tác môi trường, ngày 11/12/2017, tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Môi trường miền Nam tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đến dự có đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Phong, Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam cùng hơn 200 cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính của 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, do đồng chí Trần Phong, Cục trưởng Cục môi trường miền Nam trực tiếp báo cáo, hướng dẫn với nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 08/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và của UBND cấp xã trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ông Trần Phong, Cục trưởng Cục môi trường miền Nam báo cáo tại hội nghị

Trước đó, năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Với mong muốn giúp cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện và cấp xã được tiếp thu, quán triệt, cập nhật các văn bản mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và cơ quan chuyên môn về môi trường, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.