Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Biển - Đảo
 

Thẩm định dự toán đề cương Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1”

 
Đại diện đơn vị tư vấn Tiến sỹ Nguyễn Lê Tuấn (đứng), Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo thông qua dự thảo báo cáo

Thực hiện công văn số 5011/VP-KTCN ngày 18/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh xây dựng Đề cương Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang", ngày 13/11/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức cuộc họp thẩm định dự toán kinh phí Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang" do đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp cùng thành viên theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐ ngày 26/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang". Về phía đơn vị tư vấn có Tiến sỹ Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm định dự toán kinh phí lập đề cương Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1; theo nội dung chấp thuận chủ trương điều chỉnh xây dựng Đề cương Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang" của UBND tỉnh, dự án được chia 02 phần: giai đoạn 1, lập Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB; giai đoạn 2, xác định chiều rộng ranh giới hành lang và cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang. Năm 2017-2018 triển khai thực hiện giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 thực hiện gồm 02 bước: (01) xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biến thấp nhất trung bình nhiều năm. Phạm vi thực hiện dựa trên Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố (trước mắt ở phần đất liền và 02 cụm đảo lớn Phú Quốc và Nam Du); (02): Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang. Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang – giai đoạn 1" có phạm vi bao gồm 44 xã, phường, thị trấn của 05 huyện: thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Châu Thành, huyện Hòn Đất và thành phố Rạch Giá, nhiệm vụ chính là: Khảo sát, xây dựng và trình phê duyệt Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí; Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, với kinh phí dự toán hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại cuộc họp các thành viên tham gia đóng góp một số ý kiến về nội dung công việc và áp dụng văn bản về định mức kinh phí để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung của báo cáo; kết luận tại cuộc họp, đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng Tổ thẩm định yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo đề cương; giao Chi cục Biển và Hải đảo chủ trì, phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở, Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan rà soát bổ sung dự toán về định mức kỹ thuật, tài chính theo quy định, hoàn thành các thủ tục để Dự án sớm được triển khai./. 
Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.