Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Biển - Đảo
 

Họp Tổ nghiệm thu Báo cáo tổng kết và các chuyên đề Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang”

 
Ông Lưu Thành Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo phát biểu tại buổi họp

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án "Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang"; Quyết định số 1490/QĐ-STNMT và Quyết định số 1491/QĐ-STNMT ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thành lập Tổ Nghiệm thu sản phẩm báo cáo tổng kết dự án; các chuyên đề và sản phẩm bản đồ thuộc Dự án "Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang".

 Ngày 18/01/2018, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp của 02 Tổ nghiệm thu sản phẩm báo cáo tổng kết dự án; các chuyên đề và sản phẩm bản đồ thuộc Dự án "Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang"; đồng chủ trì cuộc họp do đồng chí Lưu Thành Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải Đảo, Tổ trưởng Tổ nghiệm thu chuyên đề và đồng chí Nguyễn Văn Lực, Trưởng Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám, Tổ trưởng Tổ nghiệm thu bản đồ cùng các thành viên 02 Tổ nghiệm thu theo Quyết định số 1490/QĐ-STNMT; Quyết định số 1491/QĐ-STNMT và chuyên gia tham vấn Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Nghiên cứu viên chính - Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng đại diện đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cuộc họp đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt tổng kết dự án và thuyết minh bản đồ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang. Các thành viên tiến hành thảo luận với sự tham vấn, đánh giá dự án của Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, nghiên cứu viên chính Viện Công nghệ môi trường.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Dự án "Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang" với kinh phí gần 3 tỷ đồng, phạm vi dự án bao gồm vùng ven biển của 07 huyện, thị, thành phố ven bờ: Rạch Giá, Hà Tiên, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và 02 huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải. Dự án có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng và đề xuất khung thể chế thực hiện để hài hoà lợi ích của ngành/ người sử dụng tài nguyên vùng bờ, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh và sẽ là công cụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc cuộc họp nghiệm thu các chuyên đề và bản đồ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang; các thành viên 02 Tổ cơ bản thống nhất thông qua, nhưng phải tiếp tục chỉnh sữa theo góp ý hoàn chỉnh báo cáo tổng kết; 22 chuyên đề và sản phẩm 03 bản đồ; Chi cục Biển và Hải đảo sẽ báo cáo Giám đốc Sở xin ý kiến để tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án (lần 2) trong thời gian tới./.

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.