Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Biển - Đảo
 

Giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Kiên Giang

 
Tàu khai thác hải sản Kiên Giang sau những chuyến đánh bắt xa bờ vào khu neo đậu Tắc Cậu – Châu Thành

Ngày 23-10-2017, Ủy ban châu Âu (EC) đã áp dụng biện pháp cảnh báo (Thẻ vàng) đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của EC từ Trung ương đến địa phương nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Tổ công tác liên ngành 689 tỉnh tiếp nhận thông tin các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt và các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức triển khai quyết liệt việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tuy nhiên, ngư dân Kiên Giang đưa tàu cá vi phạm vùng biển các nước để khai thác trái phép vẫn tiếp tục xảy ra.

            Ngày 13-12-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang. UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 2937/CT-UBND Ngày 29-12-2017, về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang; Để thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện nghiêm một số nội dung giải pháp sau:

             - Triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Kiên Giang; Chỉ thị số 464/CT-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan…

            - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền về quy định liên quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp trong thời gian tới; chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài và thanh tra hoạt động tàu cá khai thác hải sản trên biển và tại các cảng cá theo quy định của Ủy ban châu Âu (xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất đối với hành vi về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Đảm bảo thanh tra tại cảng cá ít nhất 20% sản lượng lên bến đối với cá ngừ, 5% sản lượng lên bến đối với sản phẩm khai thác, 10% sản lượng lên bến của tàu vận chuyển nước ngoài nhập thủy sản nguyên liệu vào Kiên Giang. Công bố công khai danh sách tàu cá và chủ tàu vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Kiên quyết không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không cho đóng mới đối với chủ tàu có tàu cá tái phạm; tàu cá bị bắt giữ chuộc, thả hoặc trốn về nước tạm dừng chuyển quyền sở hữu và tước quyền giấy phép khai thác thủy sản trong vòng 06 tháng; tàu cá vi phạm không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà Nước. Đối với các chủ tàu cá và thuyền trưởng khai thác hải sản xa bờ bắt buộc ký cam kết không khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với trạm bờ của Chi cục Thủy sản; phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các cá nhân, tổ chức liên quan các quy định về pháp luật của Việt Nam, quốc tế và các địa bàn trọng điểm thường xuyên có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác IUU; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

            - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Kiên Giang; tập trung vào các khu vực vùng biển giáp ranh, chồng lấn, khu vực có nhiều tàu cá qua lại, khu vực thường xuyên có hành vi vi phạm; ngăn chặn tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài, trong đó chú trọng phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi môi giới đầu tư cho tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, chuộc tàu cá, ngư dân về nước trái phép. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá và thuyền viên ra vào cảng cá, cửa sông, cửa biển; kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính và không cho ra vào các cửa sông, cửa biển đối với các tàu cá có màu sơn giống tàu cá nước ngoài.

            - Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyển hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Tổ Thông tin tuyên truyền phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí (mở chuyên mục, phóng sự…) và các quy định có liên quan đến khai thác IUU; các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số nước quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước.

            - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, nhất là địa phương trọng điểm có tàu cá vi phạm vùng biển các nước phải trực tiếp, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài trước ngày 30/4/2018. Bắt buộc các chủ tàu cá và thuyền trưởng khai thác hải sản xa bờ ký cam kết không khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với trạm bờ của Chi cục Thủy sản, nếu vi phạm sẽ bị xử lý; phối hợp với các sở, ngành quản lý chặc chẽ, tổ chức xử lý, kiểm điểm công bố công khai danh sách tàu cá và chủ tàu vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trước cộng đồng địa phương, cập nhật danh sách tàu cá, chủ tàu và địa phương có tàu cá báo cáo UBND tỉnh; tổ chức và phối hợp các sở, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản nhằm nâng cao năng lực tuân thủ các quy định về pháp luật của Việt Nam, quốc tế và các nước về khai thác IUU.

            - Các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố ven biển căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện bằng các biện pháp khẩn cấp để khắc phục cảnh báo EC về khai thác IUU

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện./.

Thành Nghĩa

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.