Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Biển - Đảo
 

Sơ kết 10 năm hình thành và phát triển Khu bảo tồn biển Phú Quốc

 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 10 năm

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị "Sơ kết 10 năm hoạt động và định hướng quản lý, phát triển Khu bảo tồn biển Phú Quốc trong thời gian tới".

 Ngày 07-7, tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phú Quốc, tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm hình thành và phát triển Khu bảo tồn biển Phú Quốc, dự và chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám, ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đồng chủ trì hội nghị; tham dự dự có đại diện Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT; Viện Hải dương học Nha Trang; Viện nghiên cứu Hải sản Hải Phòng; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh (theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang); lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; đại diện các tổ chức: Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN); Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF - Việt Nam); các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư trong và xung quanh Khu bảo tồn biển Phú Quốc và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT cùng tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 10 năm hình thành và  phát triển Khu bảo tồn biển Phú Quốc

Về nội dung, thông qua báo cáo sơ kết 10 năm hoạt động Khu bảo tồn biển Phú Quốc giai đoạn 2007-2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo; Định hướng về cơ chế phối hợp, liên doanh, liên kết trong công tác bảo tồn biển tại Việt Nam; dự thảo Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc (xây dựng dựa trên các quy định tại Nghị định 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế).

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận tập trung đánh giá 10 năm thành lập và đi vào hoạt động của Khu bảo tồn biển Phú Quốc, những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn và những thách thức trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp quản lý, phát triển Khu bảo tồn biển Phú Quốc cho những năm tiếp theo; nội dung cần quan tâm là việc hài hòa giữa bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên với các dự án đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch trên địa bàn Phú Quốc của một số dự án đầu tư có liên quan đến Khu bảo tồn biển; Hội nghị được nghe các các tổ chức IUCN, WWF - Việt Nam, các nhà khoa học tham gia thảo luận chia sẽ những kinh nghiệm hoạt động và công tác quản lý, bảo tồn biển tại Việt Nam và trên thế giới; với các chuyên đề "Thách thức trong quản lý hiệu quả các Khu bảo tồn biển Việt Nam"; "Khu bảo tồn biển Phú Quốc thách thức và cơ hội"; việc thực hiện đề án liên kết của một số doanh nghiệp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển trong thời gian qua và sự cần thiết xây dựng và ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc theo Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá cao quá trình hình thành và phát triển qua 10 năm của Khu bảo tồn biển Phú Quốc, đã chủ động xây dựng ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc trước khi có Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ; tuy nhiên theo báo cáo sơ kết 10 năm cũng cần so sánh, đánh giá sự biến động trong thời gian qua về sự phát triển và suy giảm, sự tác động của hoạt động du lịch ảnh hưởng đến Khu bảo tồn biển; đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án "Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học; điều chỉnh phạm vi, diện tích, cắm mốc phân khu trong Khu bảo tồn biển"; cũng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Ban quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc và tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương các tổ chức có liên quan về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc./.

Thành Nghĩa

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.