Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Biển - Đảo
 

Đóng góp dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

 
Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH chủ trì Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) để làm cơ sở cho Đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 06-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì; cùng tham dự có các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng, phó ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Tài nguyên và Môi trường; Công an; Ngoại vụ; Nội vụ; Tài chính; Tư Pháp; Thanh tra; Công thương; Khoa học Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Thủy sản; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư; Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thuộc Sở NN&PTNT; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật); sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội, Bộ NN&PTNT - Cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo đã tổ chức một số hội thảo, làm việc với các cơ quan liên quan, tham khảo ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 Chương, 110 Điều (tăng 10 Điều so với dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3).

Về nội dung, Hội nghị nghiên cứu đóng góp 09 nhóm vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) và trọng tâm là dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi). Tại Hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất như trong báo cáo của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý và bố cục và nội dung dự thảo Luật, các đại biểu tham gia đóng góp vào 9 nhóm vấn đề của dự thảo Luật; thảo luận, góp ý tập trung nhiều cho các nhóm vấn đề như: Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản (Điều 6); khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (các Điều 15, 16, 17, 18, 19); Nguồn tài chính và Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (các Điều 20, 21, 22); Về giao, cho thuê, thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (Mục 4 Chương III); Về lực lượng Kiểm ngư (Chương VI)...

Kết thúc Hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá cao kết quả góp ý của các đại biểu, đại diện các Sở, ngành đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) trên tinh thần đầy trách nhiệm; thay mặt cho Đoàn ĐBQH xin ghi nhận và tiếp thu hoàn chỉnh các ý kiến góp ý để làm cơ sở cho Đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV./.

Thành Nghĩa

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.