Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Đất
 
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 08/01/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 137/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa...
 • Phó Giám đốc Sở TN&MT Phùng Quốc Bình phát biểu tại hội nghị
  Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, được sự thống nhất của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 19/01/2018, tại trụ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên...
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017. Theo đó, quy định sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá...
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiệt thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017. Theo đó việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng...
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy...
Tin tiếp theo
Trang 1/14
 
Truyền thông TN&MT