Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Đất
 

Văn phòng Đăng ký đất đai tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Phùng Quốc Bình phát biểu tại hội nghị

Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, được sự thống nhất của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 19/01/2018, tại trụ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phùng Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các Chi nhánh trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018. Qua một năm công tác, với tinh thần quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị và sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương, việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 đạt hiệu quả cao. Công tác cấp giấy chứng nhận hoàn thành trước và đúng hẹn 133.084/135.545 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,2%, trể hẹn 2.461 hồ sơ, tỷ lệ 1,8%; Tiếp nhận và xử lý 26.241 hồ sơ đo vẽ, đạt tỷ lệ 91,2%; trích lục 3.420 hồ sơ.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Trần Thị Thùy Trang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao thành tích mà Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần phải thực hiện trong năm 2018 như sau:

1/ Quan tâm đến công tác tổ chức, nhân sự, kịp thời tham mưu xin ý kiến lãnh đạo Sở để tổ chức đi vào ổn định và vận hành hiệu quả.

2/ Tăng cường hơn nửa về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định số 65/QĐ-STNMT ngày 06/5/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lấy chuẩn mực đạo đức của ngành làm kim chỉ nam trong thực thi công vụ.

3/ Thường xuyên rà soát, sửa đổi các quy chế, quy trình làm việc để phù hợp với tình hình thực tế của từng nơi. Rà soát, hoàn chỉnh quy chế phối hợp, quy trình xử lý hồ sơ giửa cấp tỉnh với cấp huyện.

4/ Phân cấp mạnh hơn nửa đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thống nhất về mặt tư tưởng và nhận thức, giảm áp lực xử lý hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

5/ Tăng cường việc sâu sát đến cơ sở gắn với công tác kiểm tra thực thi công vụ đối với viên chức, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình làm việc để góp phần ngăn ngừa sai phạm.

6/ Phải đột phá và có định hướng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc, hướng đến mục tiêu chính quyền điện tử, chủ động tiếp cận và bàn giao cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả.

7/ Tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT