Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Đất
 

Hội nghị triển khai các quy định mới về lĩnh vực đất đai

 
Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 14/7/2017 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới về lĩnh vực đất đai. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Cục thuế tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở: Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám.

Hội nghị triển khai một số văn bản mới: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP  ngày 6/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; công văn số 1036/UBND-KTCN về việc triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai các quy định mới về lĩnh vực đất đai

Các đại biểu dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận về các điều khoản và quy định mới, theo đó Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; các mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn và khu vực đô thị có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan trong việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Thông qua Hội nghị lần này với các văn bản mới được triển khai đã giúp các cán bộ tham gia cập nhật được sớm nhất các văn bản pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào thực tiển công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian sắp tới.

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT