Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Đất
 

Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 
Hình đại diện

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để chôn cất, xây dựng phần mộ cho người đã chết; tổ chức được phép xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm tại nghĩa trang; tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tượng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Mức đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 05 m2; mức đất cho mỗi phần mộ cát táng tối đa không quá 03 m2. Mức đất và việc xây dựng tượng đài, bia tượng niệm trong nghĩa trang phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mọi người dân và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổ chức mai táng, cải táng hợp vệ sinh, xoá bỏ thủ tục mai táng, cải táng gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc di chuyển phần mộ của thân nhân khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân di chuyển phần mộ cá nhân đã chôn cất vào trong nghĩa trang theo quy hoạch đã được duyệt. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chôn cất, xây dựng phần mộ ngoài nghĩa trang ở những xã, phường, thị trấn đã có nghĩa trang tập trung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2017./.

Danh sách tệp đính kèm

 
Truyền thông TN&MT