Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Đất
 

Cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

 
Logo ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 02/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 926/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; ngày 04/10/2017 ban hành Công văn số 940/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng; ngày 10/10/2017 ban hành Công văn số 968/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; ngày 09/10/2017 ban hành Giấy mời số 255/GM-STNMT về việc họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho ý kiến góp ý bằng văn bản về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện nêu trên gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 19/10/2017.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973 911422

+ Email: npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn.

Danh sách tệp đính kèm

 
Truyền thông TN&MT