Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Nước là tài nguyên vô giá của Quốc gia, vô cùng cần thiết cho đời sống con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn tài nguyên này đang đứng trước những thách thức của việc gia tăng nhu cầu sử dụng, dẫn đến...
 • Trưởng phòng Tài nguyên Nước Danh Thanh Sơn hướng dẫn thực hiện nghị định
  Ngày 23/10/2017, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Thực hiện Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định...
 • Hình minh họa
  Ngày 17/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2017; đây là văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Điều 65 Luật Tài nguyên nước quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên...
 • Toàn cảnh buổi làm việc
  Sáng ngày 13/9 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với Đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) Ông Antonio Balang, chuyên gia Quản lý rủi ro và thiên tai GIZ về thu thập thông tin cho việc xây dựng Báo cáo đánh giá...
Tin tiếp theo
Trang 1/4
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.