Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Họp Tổ thẩm định dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đền năm 2035”

 
Đơn vị tư vấn báo cáo

Chiều ngày 23/6 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án "Điều tra đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2035"; chủ trì buổi họp có Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng, các thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang; đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Địa chất và Nền móng Bảo Linh.

Dự án "Điều tra đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn 2035", triển khai trong thời gian 3 năm (từ năm 2017-2019), thực hiện 3 hợp phần:

1. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và rà soát, đánh giá tài nguyên nước mặt.

2. Điều tra, khoan định các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

3. Quy hoạch phân bố và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, điều chỉnh quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn, Tổ thẩm định đã có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến các văn bản pháp quy để áp dụng tính chi phí của dự án, các nội dung trong từng hợp phần, những việc đã kế thừa của hợp phần trước thì không tính chi phí cho hợp phần sau (công đoạn thực hiện là như nhau). Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Địa chất và Nền móng Bảo Linh phối hợp với Phòng Tài nguyên Nước hoàn chỉnh báo cáo gửi chủ đầu tư, Tổ thẩm định trong tháng 6/2017.

Minh Phong

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.