Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam

 
Toàn cảnh buổi họp

Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. Sáng ngày 25/8 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam cho Dự án "Khu Du lịch sinh thái Bãi Dài Resort" tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; chủ trì buổi họp có Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam, đơn vị tư vấn lập báo cáo Công ty Cổ phần Khoáng Việt.

Đơn vị tư vấn thông qua báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Starbay cho "Khu du lịch sinh thái Bãi Dài Resort" tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc; các ý kiến phản biện của chuyên gia địa chất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; báo cáo đánh giá thực hiện dự án của Phòng Tài nguyên Nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định.

Đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Starbay

Minh Phong

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.