Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

 
Logo ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên hệ tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định.

Danh sách tệp đính kèm

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.