Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

 
Trưởng phòng Tài nguyên Nước Danh Thanh Sơn hướng dẫn thực hiện nghị định

Ngày 23/10/2017, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đối tượng được tập huấn lần này là các tổ chức cá nhân đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự thập huấn

Nội dung buổi tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn trình tự thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của luật pháp có liên quan; quán triệt đầy đủ các nội dung về phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, mức tiền phải đóng cho từng mục đích khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức cá nhân được cấp phép.

Đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan của chủ giấy phép trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, qua đó tăng cường công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan trong việc trao đổi thông tin, quản lý các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.