Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang

 

Thông báo số 126/TB-STNMT ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 04/10/2018-06/10/2018)

- Địa điểm: Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, số 575 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Học phí: 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang, số 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang, Liên hệ: 02973.963 636 - 0916 411 168.

Danh sách tệp đính kèm

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.