Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang

 

Thông báo số 139/TB-STNMT ngày 15/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 28/6/2017-30/6/2017)

- Địa điểm: Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, 575 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Học phí: 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang, 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang, Liên hệ: 0773 963 636 – 0918 796 999 (Ms.Ngọc).

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 151293) (20/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AE 999129 và AE 999132) (18/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số X 148465) (18/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (số 919003077200104) (18/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 103605) (18/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 417401) (18/05/2016)
Thực hiện Phương án trám lắp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn tình Kiên Giang (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số K 428508) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 068110, N 068112, N 068623) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số U 518050) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 369904) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 240724) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 369185) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 240443) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số P 841019) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số Đ 316099) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 362016) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AP 604612) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số Đ 067530) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số L 662345) (12/05/2016)
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.