Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Giao lưu trực tuyến qua mạng internet giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân và doanh nghiệp

 

Thông báo số 232/TB-STNMT ngày 31/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân và doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp.

- Thời gian giao lưu: Từ 08 giờ đến 17 giờ ngày 07/11/2016 (thứ hai).

- Địa chỉ giao lưu: http://kiengiang.monre.gov.vn hoặc http://gltt.monre.gov

(Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận câu hỏi trước của nhân dân và doanh nghiệp từ ngày 01/11/2016).

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Bổ sung hồ sơ năng lực tư vấn xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (24/10/2016)
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần thủy sản Kiên Giang tại ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp (19/09/2016)
Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (19/09/2016)
Sở Tài nguyên và Môi trường: Treo cờ và nghỉ lễ Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9 (31/08/2016)
Tháng 10/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường (26/08/2016)
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (14/07/2016)
Chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hà Tiên (30/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số G 803500) (10/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AK 753319) (10/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AP 604727) (10/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số K 563008) (03/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AD 750198) (03/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 407427) (03/06/2016)
Trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất (03/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số X 374735) (01/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 280880) (31/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BK 356246) (31/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 293878) (31/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số G 000473) (27/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số M 961246) (26/05/2016)
Trang 1/8
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.