Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Ngày 26/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 913/TB-STNMT về việc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AG 274329) (23/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (số BB 859683) (23/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số I 168604) (23/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AC 000890, AC 000894, AC 000892) (23/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BL 835497) (20/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 151293) (20/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AE 999129 và AE 999132) (18/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số X 148465) (18/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (số 919003077200104) (18/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 103605) (18/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 417401) (18/05/2016)
Thực hiện Phương án trám lắp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn tình Kiên Giang (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số K 428508) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 068110, N 068112, N 068623) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số U 518050) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 369904) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 240724) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 369185) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 240443) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số P 841019) (12/05/2016)
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.