Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Ngày 26/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 913/TB-STNMT về việc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BG 107836) (26/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 462757) (26/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 502432) (26/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số M 882029) (26/04/2016)
Không công chứng, chứng thực cho thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với GCN số 5301003884 (04/04/2016)
Mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (M 961246) (06/04/2016)
Treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (04/02/2016)
Giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký (02/02/2016)
Văn phòng Đăng ký đất đai: Công chứng hợp đồng thế chấp và thay đổi mẫu đơn giao dịch bảo đảm (26/01/2016)
Báo cáo định kỳ việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu năm 2015 (20/01/2016)
Sở TN&MT: Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (30/12/2015)
Thời điểm nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại (28/12/2015)
Trao giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Gò Quao (08/09/2015)
Các tổ chức không đủ điều kiện công nhận và cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện Gò Quao (08/09/2015)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 288098 ngày 20/10/2010 của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (03/09/2015)
Sở TN&MT: Treo cờ và nghỉ lễ Kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2045-02/9/2015) (01/09/2015)
Các tổ chức không đủ điều kiện công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện Giang Thành (01/09/2015)
Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở TN&MT (12/08/2015)
Văn phòng ĐKQSDĐ: Đo đạc địa chính và thẩm tra xác minh thực địa đối với các hồ sơ xin công nhận cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện Phú Quốc (24/07/2015)
Sở TN&MT: Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu năm 2015 (06/07/2015)
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.