Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Tháng 10/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

 

Ngày 25/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 730/STNMT-BVMT về việc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thành phần:

+ Cấp huyện: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (phụ trách môi trường); cán bộ làm công tác môi trường.

+ Cấp xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách môi trường); cán bộ địa chính (kiêm công tác môi trường).

- Báo cáo viên: Tổng cục Bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian và địa điểm: Dự kiến vào tháng 10/2016 tại huyện Kiên Lương.

Thời gian đăng ký danh sách chậm nhất ngày 14/9/2016 (qua Chi cục Bảo vệ môi trường).

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (14/07/2016)
Chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hà Tiên (30/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số G 803500) (10/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AK 753319) (10/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AP 604727) (10/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số K 563008) (03/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AD 750198) (03/06/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 407427) (03/06/2016)
Trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất (03/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số X 374735) (01/06/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 280880) (31/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BK 356246) (31/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số N 293878) (31/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số G 000473) (27/05/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số M 961246) (26/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số C 718059) (25/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số D 0528127) (25/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số X 148535) (25/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số C 328691) (23/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số A 039159) (23/05/2016)
Trang 1/7
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.