Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông báo
 

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường

 

Ngày 19/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1481/QĐ-STNMT về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0941.179.922

- Địa chỉ thư điện tử: ccbvmt.stnmt@kiengiang.gov.vn

Danh sách tệp đính kèm

Tin tiếp theo
   
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 369185) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 240443) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số P 841019) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số Đ 316099) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số W 362016) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AP 604612) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số Đ 067530) (12/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số L 662345) (12/05/2016)
Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các Dự án bảo vệ môi trường năm 2016 (10/05/2016)
Hướng dẫn về hoạt động đo đạc, bản đồ và công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình xây dựng phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ (05/05/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số P 822159) (28/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AL 429460) (28/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số A 200197) (28/04/2016)
Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số A 468023) (28/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên) (26/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ông Lâm Duy Khánh) (26/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AH 497416) (26/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AB 857173) (26/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AC 374345) (26/04/2016)
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số vào sổ VHH 004417) (26/04/2016)
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.