Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tin tức - sự kiện
 

Giám sát thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Thị Vân (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Chiều qua, 15-5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TN-MT, nhìn chung các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ bản các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc BVMT. Đa số các dự án lớn đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và đầu tư các công trình BVMT theo quy định. Hàng năm, Sở TN-MT thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện BVMT của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, Sở TN-MT tổ chức thẩm định 54 hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 47 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định 10 hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo báo cáo đánh giá tác động BVMT; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 9 giấy chứng nhận hoàn thành công trình BVMT…

Bên cạnh đó, một bộ phận doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT. Việc thực hiện các quy định về BVMT còn nhiều hạn chế: Các đơn vị chưa nắm hết các quy định về BVMT, không có người phụ trách BVMT để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp; thực hiện quy định về BVMT còn mang tính hình thức, đối phó; việc xử lý chất thải nguy hại phát sinh còn nhiều hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra còn ít và chưa đồng đều ở các địa phương. Nguyên nhân là do, chủ dự án đa phần chỉ tập trung cho việc phát triển kinh tế chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường. Các  văn bản quy phạm pháp luật quy định về môi trường liên tục thay đổi. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào đủ điều kiện, năng lực để thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn giám sát đặt câu hỏi về thực hiện những quy định BVMT của doanh nghiệp, các điểm ô nhiễm còn gây bức xúc trong nhân dân, nơi phát sinh ô nhiễm mới, một số nơi cần đề xuất nâng cấp hệ thống xử lý nước thải… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở TN-MT cần đề xuất đãi ngộ đối với với cán bộ công tác môi trường; tham mưu cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý chất thải nguy hại; rà soát lại và đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các quy định chồng chéo về môi trường; nâng cao trách nhiệm của cấp huyện về xử lý đối với bảo vệ môi trường; tham mưu quy hoạch bảo vệ môi trường vào phát triển kinh tế - xã hội…
Trúc Khoa

 
Truyền thông TN&MT