Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tin tức - sự kiện
 

Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

 
Bản đồ Quy hoạch thăm dò. khai thác và sử dụng khoáng sản huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng 14/9, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, Gò Quao, Phú Quốc, thị xã Hà tiên và các phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, Ông Đỗ Văn Thảnh, Trưởng phòng Khoáng sản công bố Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 có 80 điểm mỏ khoáng sản gồm: 17 mỏ vật liệu xây dựng, 19 mỏ sét gạch ngói, 24 mỏ vật liệu san lấp và 20 mỏ than bùn nằm trên địa bàn các huyện: Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, Gò Quao, Phú Quốc, Kiên Hải, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

Theo đó, Quyết định nêu rõ: Khoáng sản là tài nguyên không thể tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của Quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt, lâu dài và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Điều tra, đánh giá khoáng sản phải đi trước một bước, làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và dự trữ quốc gia.

Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù họp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế.

Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản quy mô lớn.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong điêu tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Hoàng Thống

 
Truyền thông TN&MT