Liên kết
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 83
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định3805/QĐ-BTNMTPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1” của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.
Ban hành: 18/12/2018
Hiệu lực: 18/12/2018

QD_3805_BTNMT.pdf
2Công văn1117/STNMT-CCQLĐĐVề việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện
Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 20/11/2018

CV_1117_STNMT.PDF
3Công văn5943/BTNMT-TCMTHướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018

CV_5943_BTNMT_TCMT.pdf
4Quyết định2200/QĐ-UBNDBan hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 04/10/2018

2200_QD-UBNDsigned.pdf
5Công văn906/STNMT-BVMTLắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục
Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018

CV_906_STNMT.pdf
6Công văn4771/BTNMT-TTTNMTVề việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018

CV_4771_BTNMT.signed.pdf
7Công điện1127/CĐ-TTgVề việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưu lũ tại Bắc Bộ
Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018

Congdien_1127_TTg.pdf
8Công văn736/STNMT-CNTTVề việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ban hành: 01/08/2018
Hiệu lực: 01/08/2018

CV_736_STNMT_Phoihoptuyentruyen.pdf
9Kế hoạch109/KH-UBNDThực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Ban hành: 18/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

KH_109_UBND.signed.PDF
10Công văn473/STNMT-VVề việc triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Ban hành: 21/05/2018
Hiệu lực: 21/05/2018

CV_473_STNMT.pdf
11Kế hoạch24/KH-STNMTThông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018

KH_24_STNMT_Thiduakhenthuong.signed.pdf
12Công văn2035/BTNMT-TTTNMTVề việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018
Ban hành: 20/04/2018
Hiệu lực: 20/04/2018

Cv huong dan 5.6.2018.pdf
13Công văn1875/BTNMT-TĐKTTTVề việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018
Ban hành: 16/04/2018
Hiệu lực: 16/04/2018

1875_BTNMT-TDKTTT.pdf
14Kế hoạch12/KH-STNMTThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 09/04/2018

KH_12_STNMT.signed.pdf
15Công văn311/STNMT-ĐĐBĐ&VVề việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai
Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 30/03/2018

CV_311_STNMT.pdf
16Công văn266/STNMT-KSVề việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 26/03/2018
Hiệu lực: 26/03/2018

CV_266_STNMT.signed.pdf
17Công văn23//STNMT-CNTTVề việc tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 16/03/2018
Hiệu lực: 16/03/2018

CV_232_STNMT_SudungThudientucongvu.signed.PDF
18Công văn209/STNMT-KSVề việc đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang.
Ban hành: 14/03/2018
Hiệu lực: 14/03/2018

Góp ý.zip
19Kế hoạch04/KH-STNMTVề việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

KH_04_STNMT_TochucNgaynuocthegioi2018.pdf
20Công văn199/STNMT-TNNVề việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

Congvan_199_STNMT_Ngaynuocthegioi2018.PDF
Tổng số : 83
12345