Liên kết
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 52
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Công văn107/STNMT-QLĐĐVề việc đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 06/02/2018
Hiệu lực: 06/02/2018

107_stnmt_dang_tai_du_thao_dc_qd_35_2014_qdubnd.PDF
2Quyết định1481/QĐ-STNMTThành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường
Ban hành: 19/12/2017
Hiệu lực: 19/12/2017

QD_1481_STNMT.PDF
3Công văn888/TTr-VPGửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018
Ban hành: 27/11/2017
Hiệu lực: 27/11/2017

CV_888_Thanhtra_BTNMT.PDF
4Thông báo210/TB-STNMTLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017.
Ban hành: 05/10/2017
Hiệu lực: 05/10/2017

TB_210_STNMT_LLV_.signed.PDF
5Công văn940/STNMT-QLĐĐVề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_940_STNMT.signed.pdf
6Công văn937/STNMT-QLĐĐVề việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_937_STNMT_lichhopthamdinh.signed.pdf
7Công văn926/STNMT-QLĐĐvề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 02/10/2017
Hiệu lực: 02/10/2017

CV_926_STNMT.signed.pdf
8Quyết định1010/QĐ-STNMTVề việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 07/09/2017
Hiệu lực: 01/10/2017

QD_1010_STNMT_Uyquyen.PDF
9Kế hoạch36/KH-STNMTTriển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 17/08/2017
Hiệu lực: 17/08/2017

KH_36_STNMT_TrienkhaiChukyso.pdf
10Thông báo172/TB-STNMTVề việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Ban hành: 02/08/2017
Hiệu lực: 15/08/2017

Thong bao dia diem tiep nhan ho so phu quoc.pdf
11Thông báo173/TB-STNMTVề việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 02/08/2017
Hiệu lực: 02/08/2017

TB_173_STNMT_phancongBGD.PDF
12Công văn535/STNMT-BVMTTăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại
Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 09/06/2017

CV_535_STNMT_tang_cuong_cong_tac_QLCTNH.pdf
13Quyết định1010/QĐ-UBNDVề việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 04/05/2017
Hiệu lực: 04/05/2017

QĐ ban hanh chu ky so.pdf
14Công văn294/STNMT-VPĐKVề việc trích đo, trích lục địa chính thửa đất để thực hiện tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 05/04/2017

trích đo, trích lục địa chính thửa đất.pdf
15Kế hoạch16/KH-STNMTPhát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Ban hành: 03/04/2017
Hiệu lực: 03/04/2017

Kehoach_16_2017_STNMT.pdf
16Công văn218/STNMT-TTrXin ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
Ban hành: 09/03/2017
Hiệu lực: 09/03/2017

CV xin y kien.pdf
17Kế hoạch08/KH-STNMTTổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017
Ban hành: 03/03/2017
Hiệu lực: 03/03/2017

Kehoach_08_2017_ngay_nuoc_the_gioi.pdf
18Công văn16/STNMT-BVMTVề việc đề nghị thực hiện các nội dung theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 06/01/2017
Hiệu lực: 06/01/2017

Thực hiện nội dung theo Thông tư 31.pdf
19Kế hoạch37/KH-STNMTTổ chức tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Ban hành: 08/12/2016
Hiệu lực: 08/12/2016

Kehoach_tuyentruyenTainguyennuoc.pdf
20Quyết định2704/QĐ-BTNMTPhê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017
Ban hành: 24/11/2016
Hiệu lực: 24/11/2016

Quyetdinh2704_BTNMT.pdf
Tổng số : 52
123