Liên kết
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 68
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Kế hoạch12/KH-STNMTThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 09/04/2018

KH_12_STNMT.signed.pdf
2Công văn311/STNMT-ĐĐBĐ&VVề việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai
Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 30/03/2018

CV_311_STNMT.pdf
3Công văn266/STNMT-KSVề việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 26/03/2018
Hiệu lực: 26/03/2018

CV_266_STNMT.signed.pdf
4Công văn23//STNMT-CNTTVề việc tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 16/03/2018
Hiệu lực: 16/03/2018

CV_232_STNMT_SudungThudientucongvu.signed.PDF
5Công văn209/STNMT-KSVề việc đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang.
Ban hành: 14/03/2018
Hiệu lực: 14/03/2018

Góp ý.zip
6Kế hoạch04/KH-STNMTVề việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

KH_04_STNMT_TochucNgaynuocthegioi2018.pdf
7Công văn199/STNMT-TNNVề việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

Congvan_199_STNMT_Ngaynuocthegioi2018.PDF
8Công văn827/BTNMT-TĐKTTTVề việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018
Ban hành: 26/02/2018
Hiệu lực: 26/02/2018

CV_827_BTNMT_tuyentruyenTNMT2018.PDF
9Hướng dẫn32-HD/BTGTuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018

Tuyentruyen_cammocbiengioi.PDF
10Công văn107/STNMT-QLĐĐVề việc đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 06/02/2018
Hiệu lực: 06/02/2018

107_stnmt_dang_tai_du_thao_dc_qd_35_2014_qdubnd.PDF
11Công văn85/UBND-NCPCTriển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Ban hành: 23/01/2018
Hiệu lực: 23/01/2018

CV_85_UBND_TuyentruyenBoluathinhsu2015.signed.PDF
12Quyết định1481/QĐ-STNMTThành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường
Ban hành: 19/12/2017
Hiệu lực: 19/12/2017

QD_1481_STNMT.PDF
13Công văn888/TTr-VPGửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018
Ban hành: 27/11/2017
Hiệu lực: 27/11/2017

CV_888_Thanhtra_BTNMT.PDF
14Kế hoạch159/KH-UBNDTriển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015
Ban hành: 10/11/2017
Hiệu lực: 10/11/2017

KH_159_UBND.pdf
15Thông báo210/TB-STNMTLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017.
Ban hành: 05/10/2017
Hiệu lực: 05/10/2017

TB_210_STNMT_LLV_.signed.PDF
16Công văn940/STNMT-QLĐĐVề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_940_STNMT.signed.pdf
17Công văn937/STNMT-QLĐĐVề việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_937_STNMT_lichhopthamdinh.signed.pdf
18Công văn926/STNMT-QLĐĐvề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 02/10/2017
Hiệu lực: 02/10/2017

CV_926_STNMT.signed.pdf
19Quyết định1010/QĐ-STNMTVề việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 07/09/2017
Hiệu lực: 01/10/2017

QD_1010_STNMT_Uyquyen.PDF
20Kế hoạch36/KH-STNMTTriển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 17/08/2017
Hiệu lực: 17/08/2017

KH_36_STNMT_TrienkhaiChukyso.pdf
Tổng số : 68
1234