Liên kết
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 79
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định2200/QĐ-UBNDBan hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 04/10/2018

2200_QD-UBNDsigned.pdf
2Công văn906/STNMT-BVMTLắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục
Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018

CV_906_STNMT.pdf
3Công văn4771/BTNMT-TTTNMTVề việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018

CV_4771_BTNMT.signed.pdf
4Công điện1127/CĐ-TTgVề việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưu lũ tại Bắc Bộ
Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018

Congdien_1127_TTg.pdf
5Công văn736/STNMT-CNTTVề việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ban hành: 01/08/2018
Hiệu lực: 01/08/2018

CV_736_STNMT_Phoihoptuyentruyen.pdf
6Công văn473/STNMT-VVề việc triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Ban hành: 21/05/2018
Hiệu lực: 21/05/2018

CV_473_STNMT.pdf
7Kế hoạch24/KH-STNMTThông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018

KH_24_STNMT_Thiduakhenthuong.signed.pdf
8Công văn2035/BTNMT-TTTNMTVề việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018
Ban hành: 20/04/2018
Hiệu lực: 20/04/2018

Cv huong dan 5.6.2018.pdf
9Công văn1875/BTNMT-TĐKTTTVề việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018
Ban hành: 16/04/2018
Hiệu lực: 16/04/2018

1875_BTNMT-TDKTTT.pdf
10Kế hoạch12/KH-STNMTThực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 09/04/2018

KH_12_STNMT.signed.pdf
11Công văn311/STNMT-ĐĐBĐ&VVề việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai
Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 30/03/2018

CV_311_STNMT.pdf
12Công văn266/STNMT-KSVề việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 26/03/2018
Hiệu lực: 26/03/2018

CV_266_STNMT.signed.pdf
13Công văn23//STNMT-CNTTVề việc tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 16/03/2018
Hiệu lực: 16/03/2018

CV_232_STNMT_SudungThudientucongvu.signed.PDF
14Công văn209/STNMT-KSVề việc đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang.
Ban hành: 14/03/2018
Hiệu lực: 14/03/2018

Góp ý.zip
15Kế hoạch04/KH-STNMTVề việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

KH_04_STNMT_TochucNgaynuocthegioi2018.pdf
16Công văn199/STNMT-TNNVề việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018
Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018

Congvan_199_STNMT_Ngaynuocthegioi2018.PDF
17Công văn827/BTNMT-TĐKTTTVề việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018
Ban hành: 26/02/2018
Hiệu lực: 26/02/2018

CV_827_BTNMT_tuyentruyenTNMT2018.PDF
18Hướng dẫn32-HD/BTGTuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018

Tuyentruyen_cammocbiengioi.PDF
19Công văn107/STNMT-QLĐĐVề việc đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 06/02/2018
Hiệu lực: 06/02/2018

107_stnmt_dang_tai_du_thao_dc_qd_35_2014_qdubnd.PDF
20Công văn85/UBND-NCPCTriển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Ban hành: 23/01/2018
Hiệu lực: 23/01/2018

CV_85_UBND_TuyentruyenBoluathinhsu2015.signed.PDF
Tổng số : 79
1234