Liên kết
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 49
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Thông báo210/TB-STNMTLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017.
Ban hành: 05/10/2017
Hiệu lực: 05/10/2017

TB_210_STNMT_LLV_.signed.PDF
2Công văn940/STNMT-QLĐĐVề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_940_STNMT.signed.pdf
3Công văn937/STNMT-QLĐĐVề việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 04/10/2017
Hiệu lực: 04/10/2017

CV_937_STNMT_lichhopthamdinh.signed.pdf
4Công văn926/STNMT-QLĐĐvề việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ban hành: 02/10/2017
Hiệu lực: 02/10/2017

CV_926_STNMT.signed.pdf
5Quyết định1010/QĐ-STNMTVề việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 07/09/2017
Hiệu lực: 01/10/2017

QD_1010_STNMT_Uyquyen.PDF
6Kế hoạch36/KH-STNMTTriển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 17/08/2017
Hiệu lực: 17/08/2017

KH_36_STNMT_TrienkhaiChukyso.pdf
7Thông báo172/TB-STNMTVề việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Ban hành: 02/08/2017
Hiệu lực: 15/08/2017

Thong bao dia diem tiep nhan ho so phu quoc.pdf
8Thông báo173/TB-STNMTVề việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 02/08/2017
Hiệu lực: 02/08/2017

TB_173_STNMT_phancongBGD.PDF
9Công văn535/STNMT-BVMTTăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại
Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 09/06/2017

CV_535_STNMT_tang_cuong_cong_tac_QLCTNH.pdf
10Quyết định1010/QĐ-UBNDVề việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 04/05/2017
Hiệu lực: 04/05/2017

QĐ ban hanh chu ky so.pdf
11Công văn294/STNMT-VPĐKVề việc trích đo, trích lục địa chính thửa đất để thực hiện tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 05/04/2017

trích đo, trích lục địa chính thửa đất.pdf
12Kế hoạch16/KH-STNMTPhát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Ban hành: 03/04/2017
Hiệu lực: 03/04/2017

Kehoach_16_2017_STNMT.pdf
13Công văn218/STNMT-TTrXin ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
Ban hành: 09/03/2017
Hiệu lực: 09/03/2017

CV xin y kien.pdf
14Kế hoạch08/KH-STNMTTổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017
Ban hành: 03/03/2017
Hiệu lực: 03/03/2017

Kehoach_08_2017_ngay_nuoc_the_gioi.pdf
15Công văn16/STNMT-BVMTVề việc đề nghị thực hiện các nội dung theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 06/01/2017
Hiệu lực: 06/01/2017

Thực hiện nội dung theo Thông tư 31.pdf
16Kế hoạch37/KH-STNMTTổ chức tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Ban hành: 08/12/2016
Hiệu lực: 08/12/2016

Kehoach_tuyentruyenTainguyennuoc.pdf
17Quyết định2704/QĐ-BTNMTPhê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017
Ban hành: 24/11/2016
Hiệu lực: 24/11/2016

Quyetdinh2704_BTNMT.pdf
18Quyết định704/QĐ-STNMTVề việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ban hành: 01/11/2016
Hiệu lực: 01/11/2016

Quyết định 704 công bố hệ thống ISO.zip
19Thông báo232/TB-STNMTvề việc giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân vào doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp
Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016

Thongbao_232_GLTT.pdf
20Kế hoạch34/KH-STNMTTổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp
Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016

Kehoach_34_STNMT.pdf
Tổng số : 49
123