Liên kết
 
 
Văn bản quy phạm pháp luật
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 218
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định50/2017/QĐ-TTgQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Ban hành: 31/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018

QD_50_2017_TTg.signed.PDF
2Thông tư33/2017/TT-BTNMTQuy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban hành: 29/09/2017
Hiệu lực: 05/12/2017

TT_33_2017_BTNMT.PDF
3Thông tư16/2017/TT-BTNMTBan hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ban hành: 25/07/2017
Hiệu lực: 15/09/2017

16-2017-tt-btnmt.doc
4Thông tư15/2017/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
Ban hành: 21/07/2017
Hiệu lực: 07/09/2017

15-2017-tt-btnmt.pdf
5Nghị định82/2017/NĐ-CPQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ban hành: 17/07/2017
Hiệu lực: 01/09/2017

ND_82_2017_CP.signed.PDF
6Quyết định23/2017/QĐ-UBNDQuy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 30/06/2017
Hiệu lực: 10/07/2017

QD_23_2017_UBND_CuongchethihanhQĐ.PDF
7Quyết định20/2017/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 30/06/2017

QD_20_2017_UBND_CongboquyhoachKhoangsan.pdf
8Nghị định73/2017/NĐ-CPVề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ban hành: 14/06/2017
Hiệu lực: 01/08/2017

ND_73_2017_CP.pdf
9Quyết định19/2017/QĐ-UBNDQuy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 19/06/2017

19_2017_QD_UBND.pdf
10Thông tư10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_10_2017_BTNMT.pdf
11Thông tư09/2017/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_09_2017_BTNMT.pdf
12Thông tư08/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_08_2017_BTNMT.pdf
13Thông báo07/2017/TT-BTNMTQuy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 29/05/2017
Hiệu lực: 12/07/2017

TT_07_2017_BTNMT.pdf
14Quyết định619/QĐ-TTgBan hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật
Ban hành: 08/05/2017
Hiệu lực: 08/05/2017

QD_619_TTg.signed.PDF
15Thông báo05/2017/TT-BTNMTQuy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Ban hành: 25/04/2017
Hiệu lực: 15/07/2017

05-2017-tt-btnmt.pdf
16Nghị định33/2017/NĐ-CPQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Ban hành: 03/04/2017
Hiệu lực: 20/05/2017

ND_33_2017_CP.pdf
17Nghị định09/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ban hành: 09/02/2017
Hiệu lực: 30/03/2017

ND_09_2017_CP.signed.PDF
18Nghị định01/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Ban hành: 06/01/2017
Hiệu lực: 03/03/2017

ND_01_2017_CP.pdf
19Thông tư46/2016/TT-BTNMTQuy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ban hành: 27/12/2016
Hiệu lực: 10/02/2017

Thongtu46-2016-BTNMT.pdf
20Quyết định39/2016/QĐ-UBNDVề việc quy định giá dịch vụ đo đạc, bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 22/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017

QD_39_2016_UBND.pdf
Tổng số : 218
1234567