Liên kết
 
 
Văn bản quy phạm pháp luật
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 236
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Nghị quyết184/2018/NQ-HĐNDThu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 14/12/2018
Hiệu lực: 24/12/2018

NQ_184_2018_HDND.PDF
2Thông tư09/2018/TT-BTNMTBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 29/10/2018

TT_09_2018_BTNMT.PDF
3Thông tư08/2018/TT-BTNMTBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 29/10/2018

TT_08_2018_BTNMT.PDF
4Quyết định20/2018/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 27/07/2018

QD_20_2018_UBND.signed.pdf
5Quyết định28/2018/QĐ-TTgVề việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 06/09/2018

QD_28_2018_TTg.signed.pdf
6Quyết định13/2018/QĐ-UBNDVề việc quy định mức thu tiền sử sụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Ban hành: 19/06/2018
Hiệu lực: 29/06/2018

QD_13_2018_UBND.signed.pdf
7Quyết định09/2018/QĐ-UBNDBan hành Quy định về một số chính sách khuyết khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao. môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

QD_09_2018_UBND.signed.pdf
8Quyết định10/2018/QĐ-UBNDVề việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

QD_10_2018_UBND.signed.pdf
9Nghị định61/2018/NĐ-CPVề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ban hành: 23/04/2018
Hiệu lực: 21/06/2018

ND_61_CP.signed.pdf
10Nghị định13/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ban hành: 23/01/2018
Hiệu lực: 01/07/2018

ND_13_2018_CP.signed.pdf
11Quyết định50/2017/QĐ-TTgQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Ban hành: 31/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018

QD_50_2017_TTg.signed.PDF
12Thông tư61/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 22/12/2017
Hiệu lực: 07/03/2018

TT_61_2017_-BTNMT.pdf
13Thông tư33/2017/TT-BTNMTQuy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban hành: 29/09/2017
Hiệu lực: 05/12/2017

TT_33_2017_BTNMT.PDF
14Thông tư24/2017/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Ban hành: 01/09/2017
Hiệu lực: 15/10/2017

TT_24_2017_BTNMT.signed.pdf
15Thông tư16/2017/TT-BTNMTBan hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ban hành: 25/07/2017
Hiệu lực: 15/09/2017

16-2017-tt-btnmt.doc
16Thông tư15/2017/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
Ban hành: 21/07/2017
Hiệu lực: 07/09/2017

15-2017-tt-btnmt.pdf
17Nghị định82/2017/NĐ-CPQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ban hành: 17/07/2017
Hiệu lực: 01/09/2017

ND_82_2017_CP.signed.PDF
18Quyết định23/2017/QĐ-UBNDQuy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 30/06/2017
Hiệu lực: 10/07/2017

QD_23_2017_UBND_CuongchethihanhQĐ.PDF
19Nghị quyết41/2017/QH14Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 05/07/2017

NQ_41_2017_QH14.signed.pdf
20Quyết định20/2017/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 30/06/2017

QD_20_2017_UBND_CongboquyhoachKhoangsan.pdf
Tổng số : 236
1234567