Liên kết
 
 
Văn bản quy phạm pháp luật
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 233
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định20/2018/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 27/07/2018

QD_20_2018_UBND.signed.pdf
2Quyết định28/2018/QĐ-TTgVề việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 06/09/2018

QD_28_2018_TTg.signed.pdf
3Quyết định13/2018/QĐ-UBNDVề việc quy định mức thu tiền sử sụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Ban hành: 19/06/2018
Hiệu lực: 29/06/2018

QD_13_2018_UBND.signed.pdf
4Quyết định09/2018/QĐ-UBNDBan hành Quy định về một số chính sách khuyết khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao. môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

QD_09_2018_UBND.signed.pdf
5Quyết định10/2018/QĐ-UBNDVề việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

QD_10_2018_UBND.signed.pdf
6Nghị định61/2018/NĐ-CPVề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ban hành: 23/04/2018
Hiệu lực: 21/06/2018

ND_61_CP.signed.pdf
7Nghị định13/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ban hành: 23/01/2018
Hiệu lực: 01/07/2018

ND_13_2018_CP.signed.pdf
8Quyết định50/2017/QĐ-TTgQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Ban hành: 31/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018

QD_50_2017_TTg.signed.PDF
9Thông tư61/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 22/12/2017
Hiệu lực: 07/03/2018

TT_61_2017_-BTNMT.pdf
10Thông tư33/2017/TT-BTNMTQuy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban hành: 29/09/2017
Hiệu lực: 05/12/2017

TT_33_2017_BTNMT.PDF
11Thông tư24/2017/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Ban hành: 01/09/2017
Hiệu lực: 15/10/2017

TT_24_2017_BTNMT.signed.pdf
12Thông tư16/2017/TT-BTNMTBan hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ban hành: 25/07/2017
Hiệu lực: 15/09/2017

16-2017-tt-btnmt.doc
13Thông tư15/2017/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
Ban hành: 21/07/2017
Hiệu lực: 07/09/2017

15-2017-tt-btnmt.pdf
14Nghị định82/2017/NĐ-CPQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ban hành: 17/07/2017
Hiệu lực: 01/09/2017

ND_82_2017_CP.signed.PDF
15Quyết định23/2017/QĐ-UBNDQuy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 30/06/2017
Hiệu lực: 10/07/2017

QD_23_2017_UBND_CuongchethihanhQĐ.PDF
16Nghị quyết41/2017/QH14Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 05/07/2017

NQ_41_2017_QH14.signed.pdf
17Quyết định20/2017/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 30/06/2017

QD_20_2017_UBND_CongboquyhoachKhoangsan.pdf
18Nghị định73/2017/NĐ-CPVề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ban hành: 14/06/2017
Hiệu lực: 01/08/2017

ND_73_2017_CP.pdf
19Quyết định19/2017/QĐ-UBNDQuy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 19/06/2017

19_2017_QD_UBND.pdf
20Thông tư10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_10_2017_BTNMT.pdf
Tổng số : 233
1234567