Liên kết
 
 
Văn bản quy phạm pháp luật
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 226
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định10/2018/QĐ-UBNDVề việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 18/06/2018

QD_10_2018_UBND.signed.pdf
2Nghị định61/2018/NĐ-CPVề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ban hành: 23/04/2018
Hiệu lực: 21/06/2018

ND_61_CP.signed.pdf
3Nghị định13/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ban hành: 23/01/2018
Hiệu lực: 01/07/2018

ND_13_2018_CP.signed.pdf
4Quyết định50/2017/QĐ-TTgQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Ban hành: 31/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018

QD_50_2017_TTg.signed.PDF
5Thông tư61/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ban hành: 22/12/2017
Hiệu lực: 07/03/2018

TT_61_2017_-BTNMT.pdf
6Thông tư33/2017/TT-BTNMTQuy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban hành: 29/09/2017
Hiệu lực: 05/12/2017

TT_33_2017_BTNMT.PDF
7Thông tư16/2017/TT-BTNMTBan hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ban hành: 25/07/2017
Hiệu lực: 15/09/2017

16-2017-tt-btnmt.doc
8Thông tư15/2017/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
Ban hành: 21/07/2017
Hiệu lực: 07/09/2017

15-2017-tt-btnmt.pdf
9Nghị định82/2017/NĐ-CPQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ban hành: 17/07/2017
Hiệu lực: 01/09/2017

ND_82_2017_CP.signed.PDF
10Quyết định23/2017/QĐ-UBNDQuy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 30/06/2017
Hiệu lực: 10/07/2017

QD_23_2017_UBND_CuongchethihanhQĐ.PDF
11Nghị quyết41/2017/QH14Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 05/07/2017

NQ_41_2017_QH14.signed.pdf
12Quyết định20/2017/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 30/06/2017

QD_20_2017_UBND_CongboquyhoachKhoangsan.pdf
13Nghị định73/2017/NĐ-CPVề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ban hành: 14/06/2017
Hiệu lực: 01/08/2017

ND_73_2017_CP.pdf
14Quyết định19/2017/QĐ-UBNDQuy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 19/06/2017

19_2017_QD_UBND.pdf
15Thông tư10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_10_2017_BTNMT.pdf
16Thông tư09/2017/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_09_2017_BTNMT.pdf
17Thông tư08/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 24/07/2017

Thongtu_08_2017_BTNMT.pdf
18Thông báo07/2017/TT-BTNMTQuy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 29/05/2017
Hiệu lực: 12/07/2017

TT_07_2017_BTNMT.pdf
19Quyết định619/QĐ-TTgBan hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật
Ban hành: 08/05/2017
Hiệu lực: 08/05/2017

QD_619_TTg.signed.PDF
20Thông báo05/2017/TT-BTNMTQuy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Ban hành: 25/04/2017
Hiệu lực: 15/07/2017

05-2017-tt-btnmt.pdf
Tổng số : 226
1234567